Dropfinger

Diagnosekode: DS626F (2.finger) DS626I (3.finger), DS626L (4.finger), DS626O (5.finger).

Udarbejdet af Janni Thillemann Kjærgaard, September 2020

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – Hyppig håndskade
  – Tendinøse dropfigre hyppigst hos ældre (Figur 1)
  – Ossøse dropfingre hyppigst hos yngre mænd (Figur 2)
 • Patofysiologi:
  – Tendinøse dropfingre; skaden sker oftest ved små traumer
  – Ossøse dropfingre; traume betinget af hyperekstensions traume eller traume mod fingerspids under ekstension.
 • Associerede skader:
  – Subluxation af distale interphalangeal led (Figur 3) og sekundær svanehals deformitet.

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har smerter sv.t skadet fingers distale interphalangeal led og manglende evne til aktivt at strække yderledet.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte smerter med hævelse over distale interphalangealled

Klassifikation

 • Wehbe og Schneiders klassifikation er hyppigst anvendt til ossøse dropfingre (Tabel 1)
 • Klassifikationen baseres på at inddele efter det ossøse fragments størrelse og tilstedeværelsen af subluksation (Figur 4).

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP-optagelse samt side-optagelse uden understøtning af fingeren).
 • Behandling i skadestue:
 • Tendinøs dropfinger
  – Lukkede skader: 6 ugers bandagering med dropfingerskinne.
  – Åbne skader: Nylon sutur gennem hud og sene (som teno-dermodese), samt 6 ugers bandagering med dropfingerskinne.
 • Ossøs dropfinger
  – Lukkede skader: Behandlingen afhænger af det ossøse ledbærende fragments størrelse:
  – Fragmenter < 1/3 af ledfladen kan behandles med 6 ugers dropfingerskinne uden radiologisk kontrol da risikoen for sekundær subluxation er lav.
  – Fragmenter > 1/3 af ledfladen kan behandles med 6 ugers dropfingerskinne med radiologisk kontrol efter 7-10 dage
  – I tilfælde af ledsagende primær eller sekundær subluxation i distale interphalangeale led – kan operativ behandling overvejes.
  – Åbne skader: Behandles med relevant antibiotika profylakse og efter samme retningslinjer som lukket ossøs dropfinger med mindre kirurgisk sårrevison er påkrævet.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Der findes mange typer af dropfingerskinner. Der er ikke vist forskel på effekten af forskellige skinne typer:
  -Aluminiums/carstam/bølge skinne kan anvendes (evt velcro fjernes). Den polstrede bølge skinne placeret volart på fingeren fra fingerspids til proksimale interphalangeal (PIP) led. PIP leddets bevægelighed må ikke hæmmes af skinnen
  – Skinnen fikseres til fingeren med tenso-plast (Figur 5)
  – Skinnen bæres konstant i 6 uger uden fleksion af yderledet. Ved evt. skiftning af skinne/tensoplast/polster skal fingerens yderled støttes og holdes strakt
  – Ambulant opfølgning: ossøse dropfingre der behandles non-operativt og andrager over 1/3 af ledfladen kontrolleres ambulant med røntgen efter 7-10 dage mhp. subluksation i yderledet, samt efter 6 uger til vurdering af klinisk og radiologisk heling.
  – Genoptræning: efter endt immobilisering kan patienten efterfølgende lave aktive ubelastede bevægeøvelser i yderledet efterfulgt af passive belastede øvelser.
  – Efterbehandling: efter de første 6 ugers skinne behandling anbefales skinnebrug natligt i yderligere 6 uger.
 • Operativ behandling: Der findes talrige operationsmetoder. Komplikationsraten er lav ved behandling med k-tråde f.eks ad modum Ishiguro (Figur 6).  Patienten instrueres postoperativt i pinpleje og fingeren kan beskyttes af dropfinger skinne. Operation er indiceret ved følgende:
  – Primært: Ossøs dropfinger med subluxation
  – Sekundært: Konservativt behandlet ossøs dropfinger som ved 7-10 dages radiologisk kontrol har udviklet sekundær subluxation.
  – Forsinket behandling af subluxerede ossøse dropfingre op til 4 uger efter skaden.
  – Ambulant opfølgning: efter 4-6 uger til vurdering af radiologisk heling og evt. fjernelse af k-tråde.
  – Genoptræning: efter endt immobilisering kan patienten efterfølgende lave aktive ubelastede bevægeøvelser i yderleddet efterfulgt af passive belastede øvelser.
  – Efterbehandling: efter de første 6 ugers skinne behandling anbefales skinnebrug natligt i yderligere 6 uger.