Børnefraktur af underarmen

Diagnosekode: DS524 (ulna og radius skaft), DS523 (isoleret radius skaft), DS522 (isoleret ulna skaft) DS520 (Monteggia fraktur), DS525 (Galleazzi fraktur).

Udarbejdet af Louise Klingenberg. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Underarms fraktur er en af de hyppigste frakturer og udgør sammen med distal radius fraktur ca 30% af alle børne frakturer.
 • Patofysiologi: Bruddet opstår typisk i forbindelse med fald fra højder, sport (spring, trampolin og kontaktsport).
 • Associerede skader:
  samtidig luksation af caput ulna ved corpus radii fraktur (Galeazzi).
  caput radii luksation i forbindelse corpus ulna fraktur (Monteggia).
  corpus frakturen kan være i form af bowing fraktur og kan nemt overses.
  i sjældne tilfælde kan der opstå kompartment syndrom.

Præsentation

 • Symptomer: Smerter, hævelse og evt fejlstilling.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Direkte og indirekte ømhed
  Hævelse og/eller fejlstilling af overarmen. Til tider ses blålig misfarvning. Åben eller lukket fraktur.
  Palpation:
  Direkte smerter svarende til midtskaft humerus.
  Undersøg bløddelsforhold for åbne skader og større hævelser (OBS    kompartmentsyndrom).
  Undersøg albue og håndled for mulige skader (Monteggia og Galeazzi frakturer)
  Undersøg for perifer nerveskade. (N. medianus -> “Ok tegn” (bevaret m abductor pollicis brevis), n. radialis -> ekstension af fingre og håndled mod modstand, n. ulnaris -> sprede fingrene mod modstand)

Klassifikation

 • Opdeles efter type af fraktur:
  Greenstick: et inkomplet brud hvor den ene kortex er intakt. Dog kan der være behov for reponering og operativ behandling.
  Komplet fraktur: begge kortex brudt. Knogleender kan være forskudt i fht hinanden eller knoglen kan være forkortet.
  Bowing: inkomplet fraktur som forårsager en bøjning af knoglen. Kan kræve intervention afhængig af vinkling. Skal behandles som en fraktur.
  Monteggia: ulna skaft frakturer i kombination med caput radius luksation (luksation kan ske i mange retninger).
  Galeazzi: radius skaft i kombination med distal caput ulna luksation.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (inkl. albue og håndled).
 • Behandling i skadestue:
  Immobilisering med høj vinkelgips.
  Smertelindring med peroral analgetika.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Høj vinkel gips i 6 uger hvis følgende kriterier opfyldes:
  – Barnet er < 8 år tillades vinkel op til 20 grader
  – Barnet er 9-11 år tillades vinkel op til 10 grader
  – Barnet er > 12 år tillades vinkel på 5 grader.
 • Operativ behandling:
  i de tilfælde hvor rtg ikke opfylder kravene til konservativ behandling. Her kan der afhængig af fraktur, vælges lukket reponering med anlæggelse af høj cirkulær gips eller osteosyntese med Ten søm med anlæggelse af lav dorsal gips.
  Monteggia Fraktur skal altid opereres. En linje trukket centralt gennem radius skal ende centralt i laterale humerus epikondyl. Indlægges til reponering i UA
  Galeazzi fraktur skal altid opereres. Rtg. fund: fraktur af styloideus ulnae, bred distal radio-ulnar ledspalte på AP-optagelse, dislokation af distale ulna i relation til radius på side optagelsen samt forkortning af radius (> 5 mm). Indlægges til reposition i UA
 • Ambulant opfølgning:
  Non operative behandlet frakturer: følges i ortopædkirurgisk ambulatorium med første røntgenkontrol efter 1 uge. Der forventes en bandageringstid på 6 uger.
  Der er som udgangspunkt ikke behov for genoptræning af disse børn.