Olecranon fraktur

Diagnosekode: DS520B

Udarbejdet af Liv Vesterby. Revideret af Peter Søndergaard

Introduktion

 • Epidemiologi: Incidensen er 12 pr 100.000 mennesker pr år. Der er tale om en bimordal fordeling, herunder højenergitraumer hos yngre og lavenergitraumer hos ældre
 • Patofysiologi:
  – Direkte traumer som oftest resulterer i komminutte frakturer
  – Indirekte traumer under fald på strakt arm som oftest resulterer i simple frakturer
 • Associerede skader:
  – Skader på hud (OBS åbne frakturer)

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter over albuen som forværres ved bevægelse.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte ømhed over olecranon
  – Palpabel defekt svarende til olecranon som tegn på disloceret eller komminut fraktur.
  – Bløddelsforhold (åbne frakturer)
  – Nedsat ekstensionevne over albueleddet som tegn på svækket funktion af triceps’ ekstensormekanisme
  – Patientens alder, almentilstand og funktionsniveau noteres.
 • Strukturer i fare:
  – Olecranon frakturer kan være associeret med luksationer i albuen

Klassifikation

 • Mayo-klassifikationen er den hyppigst benyttede:
  • Klassifikation baseres på følgende:
  Type 1:  Udisloceret simpel (Type 1a) eller udisloceret komminut fraktur (Type 1b)
  Type 2: Stabiled disloceret fraktur (diastase > 2 mm i ledfladen på sideoptagelsen)sSimpel (Type 2a) eller udisloceret (Type 2b)

Type 3: Ustabil fraktur simpel (Type 3a) og komminut (Type 3b)

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Konventionel røntgen af albuen i to planer. På mistanke om konkurrerende fraktur i albueregionen suppleres med CT efter aftale med vagthavende ortopædkirurg.
 • Behandling i skadestue:
  – Alle frakturer bandageres initialt med højvinklet gips i 60-90 graders fleksion.
  – Hudforhold beskrives nøje.
  – Smertebehandling med peroral analgetika

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Stabile udislocerede frakturer (Mayo type 1A og 1B) behandles non-operativt med højvinklet gips i 60-90 graders fleksion. Samlet bandageringstid er 3 uger
  – Stabile dislocerede olecranonfrakturer hos ældre patienter med lavt funktionsniveau (eksempelvis at patienter ikke dagligt selvstændigt kommer på gaden) kan jævnfør KKR forsøges behandlet non-operativt som beskrevet ovenfor. Skal altid konfereres med vagthavende ortopædkirurg.
 • Operativ behandling: Stabile dislocerede frakturer (Mayo type 2A og 2B) samt ustabile frakturer (Mayo type 3A og 3B) behandles operative oftest med enten tension-band wire eller skinneosteosyntese.
 • Ambulant opfølgning:
  – Stabile udislocerede frakturer (Mayo type 1A og 1B) behandles non-operativt med højvinklet gips i 60-90 graders fleksion. Samlet bandageringstid er 3 uger. Ambulant kontrol efter 7-10 dage med røntgen. Ved afbandagering bør der tages stilling til eventuel genoptræning ved fysioterapeut.