Distal radius fraktur

Diagnosekode: DS525

Udarbejdet af Britt Aaen Gade. Revideret af Per Hølmer, August 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Blandt en af de 3 hyppigste type fraktur med ca. 15.000 tilfælde i Danmark om året (ca 18% af alle frakturer hos voksne). Kvinde:Mand ratio 3:1 og alder ofte over 65år.
 • Patofysiologi: Skaden sker oftest ved fald på udstrakt arm (lavenergi skade hos ældre). Hos yngre er der oftest tale om høj-energi skader og risiko for associerede skader.
 • Associerede skader:
  – Ses oftest hos de yngre pga. høj energi skaderne
  – Distal radio-ulnar leds (DRUJ) skader.
  – Bløddelsskader (eks. TFCC skade, Scapholunær ligamentskade)

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter samt oftest bajonetfejlstilling og radialdeviation i håndleddet.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Ofte fejlstilling af håndled
  – Hævelse og hæmatom
  – Bløddelsforhold (åbne frakturer)
  – Neurovaskulære forhold distalt (specielt N.medianus udfald).
  – Patientens alder, almentilstand og funktionsniveau noteres.
 • Strukturer i fare:
  – OBS for associerede skader som hyppigst ses hos yngre pga traumemekanismen. (hyppigste skader: scaphoideum fraktur/anden håndrodfraktur, DRUJ skade evt luksation, fingerfraktuer eller skade på ligamenter (UCL), albue smerter (eks caput radius fraktur som tegn på Essex-Lopresti skade eller  Galeazzi fraktur)
  – Mod forventning, ses ingen distal radius fraktur se efter perilunær luksation (ofte overset hos yngre med høj-energi skader).

Klassifikation

 • Der findes mange klassifikationer såsom AO klassifikationen som dog sjældent bruges i klinikken. Til dagligt bruges oftest følgende gængse eponymer:
  – Colles fraktur: dorsal vinkling af det distale fragment evt inkl afsprængning af proc. styloideus ulnae
  – Smiths fraktur: volar vinkling af det distale fragment
  – Smith Bartons / Invers Bartons fraktur: intraartikulær afsprængning af radius’s ledflade med hhv. volar/dorsal vinkling af det distale fragment– Chauffeur fraktur: afsprængning af proc. styloideus radii – Die-punch fraktur: impression af den ulnare del af radius ledfladen pga kompression fra lunatum
 • Eponymerne (specielt colles frakturer) kombineres ofte med graden af anatomisk fejlstilling hvor man skelner mellem acceptabel og uacceptabel fejlstilling.
 • Uacceptabel stilling (se også National Klinisk Retningslinje (NKR)):
  – > 10 graders dorsal vinkling af radius ledflade i sideplan i forhold til vinkelret på radius længdeakse
  – Ulnar varians over 2 mm (Ulnas ledflade er anatomisk 2 mm kortere (mere proximal) end ledfladen på radius)
  – > 2 mm diastase eller ledspring
  – Inkongruens af det distale radio-ulnare led

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP optagelse samt side-optagelse). Der skal evt. suppleres med scaphoideum optagelser eller optagelser af albuen alt efter klinik. CT kan være indiceret for yngre med ledflade involvering men kun efter aftale med vagthavende ortopædkirurg.
 • Behandling i skadestue (se også National Klinisk Retningslinje (NKR)):
  – Følgende frakturtyper konfereres med vagthavende ortopædkirurg mhp. om der er operations indikation: (Colles frakturer med uacceptabel stilling trods reponering, Smith og Smith-Barton frakturer, frakturer med spring i ledfladen på over 2 mm samt alle åbne frakturer og patienter med påvirkede neurovaskulære forhold)
  – Udislocerede colles frakturer behandles med en dorsal gips i 4 uger. Afbandagering og kontrol ved egen læge efter 4 uger.
  – Dislocerede colles frakturer: reponeres efter anlæggelse af infiltrationsblok i frakturhæmatomet. Reponering holdes med dorsal gips med hånden i funktionsstilling.  Er stillingen radiologisk acceptabel da kontrol i ambulatoriet efter 7-10 dage med røntgen.
 • Hvis mod forventning ingen fraktur på røntgen check for perilunær luksation-  denne skade hos yngre med høj-energy skader, ved tvivl kontakt vagthavende ortopædkirurg

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Colles frakturer med acceptabel stilling med eller uden reponering bør behandles non-operativt med dorsal gips med hånden i funktionsstilling.
  – Frakturer der ikke har været reponeret kan med fordel afbandageres og kontrolleres ved egen læge efter 4 uger.
  – Frakturer der har været reponeret til acceptabel stilling skal kontrolleres radiologisk efter 7-10 dage for frakturskred. Patienter der fortsat kan behandles non-operativt efter radiologisk kontrol bør afbandageres efter samlet 5 uger med efterfølgende røntgenkontrol af frakturstilling og evt. henvisning til genoptræning.
 • Operativ behandling: oftest med volar skinne er indiceret ved følgende frakturtyper:
  – Colles frakturer med uacceptabel stilling efter reponering (se også National Klinisk Retningslinje (NKR))
  – Ustabile frakturer (Smith fraktur, Smith-Barton fraktur)
  – Frakturer med mulige associerede skader eller ledfladespring (Chauffeur fraktur og Die-punch fraktur)
 • Ældre patienter med lavt funktions niveau (eksempelvis ikke dagligt kommer udenfor eget hjem) kan med fordel behandles non-operativt trods uacceptabel stilling af håndled.
 • Ambulant opfølgning:
  – Kun nødvendigt med de patienter hvor der foretages reponering til acceptabel stilling. Disse skal kontrolleres radiologisk 7-10 dage efter reponering mhp. frakturskred. De resterende patienter kan enten afsluttes til egen læge (udislocerede frakturer) eller indlægges til operation (se ovenfor)