1.-5. Finger fraktur

Diagnosekode:DS625 (fraktur af tommel), DS626 (fraktur af 2-5. finger)

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af Per Hølmer, August 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Hyppig hånd skade med Mand:Kvinde ratio på 2:1. Hyppighed efter anatomi:  distale phalanx > midt phalanx >  proximal phalanx
 • Patofysiologi: Skaden sker oftest ved direkte slag eller vrid af fingeren.
 • Associerede skader:
  – neglelejet kan være skadet ved frakturer af distale phalanx

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har smerter sv.t skadet finger som forværres ved bevægelse.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte smerter med hævelse over frakturen
  – Fejlstilling eller fejlrotation kan forekomme (fejlrotation vurderes ved at se på fingrenes rotation ved partiel fleksion af alle fingre og vurdere neglenes orientering på spidsen af fingrene (sammenlignes med modsatte side)).
  – Dorsale og volare sår kan forekomme (OBS for sene og nerve skade)
  – Neurovaskulære forhold distalt (specielt ved åbne sår)

Klassifikation

 • AO klassifikationen er hyppigst anvendt
 • Klassifikationen baseres på at inddele efter anatomisk lokalisation (capital, corpus eller basis frakturer). Capital og basis frakturer inddeles yderligere efter om leddet er involveret eller ej. Corpus frakturer inddeles efter om der er en tvær-, spiral- eller komminut fraktur.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP optagelse samt side-optagelse). Kan suppleres med en oblique optagelse.
 • Behandling i skadestue:
  – Fejlstillede frakturer (specielt corpus) reponeres.
  – Åbne sår eksploreres for sene, kar eller nerveskade. Hvis ingen da lukkes sår primært.
  – Smertebehandling med peroral analgetika.
  – Immobilisering med sambandagering af skadet finger til nabofinger samt evt en dorsal gips til knoerne.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: med sambandagering af skadet finger til nabofinger og evt dorsal gips i 3 uger efterfulgt af aggressiv bevægeøvelser er indiceret ved følgende:
  – Udislocerede intraartikulære frakturer
  – Corpus frakturer som ikke er fejlroteret, vinkler < 10 grader og < 2mm forkortet - Basis frakturer som er udisloceret eller involverer under 40% af ledfladen af basis af distale og mellem phalanx.
 • OBS corpus frakturer samt de fleste ekstraartikulære distale phalanx frakturer kan behandles med volar karstamsskinen i 7-12 dage efterfulgt af funktionel sambandagering til nabofinger med opstart af bevægelser.
 • Operativ behandling: med k-tråde, skruer eller skinner er indiceret ved følgende:
  – Intraartikulærer frakturer med med step-off eller diastase på >1mm
  – Corpus frakturer som efter reponering er fejlroteret, vinkler >10 grader eller forkortet >2mm
  – Basis frakturer med (sub-)luksation af led pga fraktur eller involvering af > 40% af ledfladen.
 • Ambulant opfølgning:
  – Frakturer der er reponeret og behandlet non-operativt skal kontrolleret ambulant med røntgen efter 7-10 dage mhp. frakturskred. Immobilisering i kort periode skal efterfølges af aggressive bevægeøvelser. Vurdering om genoptræning ved ergoterapeut efter afbandagering (kan ske ved egen læge)