National Ortopædkirurgisk Metodebog til Skadestuebehandling

Ansvaret for udarbejdelsen af NOMS ligger hos DOT bestyrelsen. Udarbejdelsen af NOMS laves af frivillige fra forskellige ortopædkirurgiske fagområde. Medlemmer fra hhv DOT,  Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA), Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS), Dansk Selskab for Håndkirurgi (DSfH), Dansk Rygkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi (DSSAK) og Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS). DOT bestyrelsen har ansvaret for at NOMS er opdateret fagligt.

Formål:

– At vejlede læger der arbejder i skadestuen omkring initial behandling samt korrekt visitering og opfølgning af hyppigst forekomne skader.

– At ensrette behandlingen af de hyppigste skader på tværs af landets skadestuer. (Der skal fortsat være mulighed for lokale hospitalsspecifikke afvigelser. )

– At sikre at den initiale behandling baseres på fagspecifikke principper og nyeste evidens.