National Ortopædkirurgisk Metodebog til Skadestuebehandling

Ansvaret for udarbejdelsen af NOMS ligger hos DOT bestyrelsen. Udarbejdelsen laves af frivillige DOT medlemmer i samarbejde med YODA og deres medlemmer. DOT bestyrelsen har ansvaret for at NOMS er opdateret fagligt.

Formål:

– At vejlede læger der arbejder i skadestuen omkring initial behandling samt korrekt visitering og opfølgning af hyppigst forekomne skader.

– At ensrette behandlingen af de hyppigste skader på tværs af landets skadestuer. (Der skal fortsat være mulighed for lokale hospitalsspecifikke afvigelser. )

– At sikre at den initiale behandling baseres på fagspecifikke principper og nyeste evidens.