2.-4. metatars fraktur

Diagnosekode: DS923

Udarbejdet af Jonas Adjal, Revideret af Jens Kurt Johansen Oktober 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: En af de  hyppigste skader i foden.
 • Patofysiologi: Metatarsfrakturer opstår hyppigst ved:
  – Direkte knusningstraume. Ofte associeret med større bløddelsskade.
  – Indirekte traume. Forfoden fikseret mod underlaget samtidigt med at bagfoden roterer.
  – Gentagne mikrotraumer (stress fraktur). Ses hyppigst sv.t 2. og 3. metatars.
 • Associerede skader:
  – Findes samtidig fraktur af en eller flere af de andre metatarser  skal man mistænke Lisfrancs fraktur-luksation.
  – Isoleret 3. metatars fraktur ses sjældent. Oftest findes også fraktur af enten 2. eller 4. metatars.

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har  smerter sv.t foden og har svært ved at belaste. Patienter der har stressfraktur beskriver oftest at de gennem længere tid har haft smerter men at der er kommet akut forværring (ikke altid som følge at relevant traume).
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Smerte lokalt sv.t involverede metatars.
  – Hævelse ses sv.t involverede metatars.
  – Større bløddelsskade med bl.a. massiv hævelse ses efter knusnings- eller høj-energiskader.

Klassifikation

 • Forskellige klassifikationen af metatars frakturer findes men benyttes sjældent. Frakturerne beskrives primært deskriptivt.

Beskriv frakturen  af en metatarsknogle i forhold til lokalisation ( 1. distal (subcapitale), 2. corpus (diafysære) og 3. proksimal (basis)) samt efter frakturtype (tværfraktur, spiralfraktur eller komminut fraktur). Desuden angives fraktur dislocering, vinkling og om frakturen involverer ledfladen.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgen i tre planer (AP,  lateral og skråoptagelse). Enkelte steder er det som standard AP og lateral optagelser.
 • Behandling i skadestue:
  – Smertebehandling med peroral analgetika.
  – Immobilisering med aftagelig fod/ankel ortose.
  – Findes fraktur af flere metatarser skal man overveje Lisfranc luksation. Evaluer bløddelene og kontakt vagthavende ortopædkirurg mhp. evt. CT-scanning. .

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: følgende frakturer kan behandles non-operativt med en aftagelig fod/ankel ortose og fuld belastning i 4 uger:
  – Isoleret fraktur (2.-5. metatars) der er udisloceret eller minimal displaceret med frakturspring under 4 mm.
  – Stressfrakturer.
  – Isoleret komminutte eller displacerede frakturer kan også behandles non-operativt. Da ofte behov for aftagelig fod/ankel ortose til brug i 6 uger.
 • Operativ behandling: er sjældent indiceret og generelt er indikationerne kontroversielle. Ved følgende tilstande kan man overveje operativ behandling (konferere med vagthavende ortopædkirurg):
  – Corpusfrakturer (diafysære) der vinkler over 10 grader i sideplanet eller som er displaceret mere end 4 mm.
  – Distale (subcapitale) der enten er intraartikulære eller vinkler mere end 30 grader i sideplanet.
  – Multiple dislocerede metatarsfrakturer.
 • Ambulant opfølgning:
  – Udislocerede eller minimalt displacerede frakturer bør ses ambulant til radiologisk kontrol med vægtbelastede billeder efter 10-12 dage. Ved de proximale frakturer ses efter lateralisering af 2-5 metatars som er et udtryk for Lisfrancs fraktur-luksation. Ved skaft frakturerne ses efter vinkling i sideplannet. 2. og 3. ståle tolerer ikke vinkling over 10 grader da de ikke er så mobile som 4. og 5. stråle.
  – Stressfrakturer kan følges ambulant indtil sikker radiologisk heling.
  – Displacerede frakturer der behandles non-operativt følges ambulant med røntgen kontrol efter 10-12 dage (frakturskred) samt efter ca 6-8 uger for at sikre klinisk og radiologisk tegn til heling.