Børnefraktur af den mediale epikondyl af albuen

Diagnosekode: DS424B

Udarbejdet af Uggi Balle. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Udgør ca. 12 % af de albue nære frakturer hos børn. Forekommer hyppigst i aldersgruppen 7-15 år. Halvdelen i forbindelse med albueluksation.
 • Patofysiologi: Valgus stress mod albuen i forbindelse med fald eller kast. Mediale kollaterale ligament og en stor del af caput flexorum sidder på epikondylfragmentet, hvorfor albuen kan være ustabil.
 • Associerede skader :
  10-15 % har nervus ulnaris påvirkning.
  Caput radii fraktur (Jeffrey´s fracture) og processus coronoideus fraktur  (Se albueluksation)

Præsentation

 • Symptomer: Albuen holdes typisk i fleksion
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Hævelse og smerter svt. medial siden af albueleddet.
  Svær bevægeindskrænkning ved luksation eller incarcereret fragment
  OBS n. ulnaris påvirkning.
 • Strukturer i fare:
  – N. ulnaris

Klassifikation

 • Der findes ingen relevant klassifikation.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  Røntgen optagelse af albuen i to planer.
 • Behandling i skadestue
  Smertebehandling med peroral analgetika
  Ved synlig fejlstilling immobiliseres ekstremiteten med høj stabil transport gipsskinne in situ. 
  Smertende albue uden sikker fejlstilling kan lejres på pude i forbindelse med røntgenundersøgelse.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling:
  Udislocerede frakturer (<5 mm): Behandles konservativt med høj vinkelskinne i 4 uger, med underarmen i proneret stilling.
 • Operativ behandling:
  Dislocerede frakturer med eller uden luksation af albuen: Skal behandles med lukket reposition af albuen samt åben reposition og fiksation af den mediale epikondyl med k-tråde eller skrue.
 • Ambulant opfølgning:
  Frakturen kan være ustabil og derfor skal patienten ses til en klinisk og radiologisk kontrol efter 5-7 dage. Afbandagering efter 4 uger.