2.-5. Metacarp fraktur

Diagnosekode: DS623

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af Per Hølmer, August 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Hyppig skade der udgør ca 40% af alle håndskaderne og hyppigst hos mænd under 30 år. Hyppigst ses de subcapitale frakturer i 5. metacarp med volar vinkling af distale fragment.
 • Patofysiologi: Skaden sker oftest ved direkte slag mod fingeren eller vrid i fingeren kombineret med aksial belastning.
 • Associerede skader:
  – Sår der indikerer åben fraktur
  – Sene eller ligament skader.
  – Kar-nerveskader.
  – OBS sår over MCP leddet som ses i forbindelse med slag kan være åbne indtil MCP leddet og der kan være skade af ekstensorsenen som dog findes mere proximalt for såret (specielt ved slag mod tand)

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har smerter sv.t skadede finger som forværres ved bevægelse.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte smerter med hævelse over frakturen
  – Fejlstilling eller fejlrotation kan forekomme (fejlrotation vurderes ved at se på fingrenes rotation ved partiel fleksion af alle fingre og vurdere neglenes orientering på spidsen af fingrene (sammenlignes med modsatte side)).
  – Dorsale og volare sår kan forekomme (OBS for sene og nerve skade)
  – Neurovaskulære forhold distalt (specielt ved åbne sår)

Klassifikation

 • AO klassifikationen er hyppigst anvendt
 • Klassifikationen baseres på at inddele efter anatomisk lokalisation (capital, corpus eller basis frakturer). Capital og basis frakturer inddeles yderligere efter om leddet er involveret eller ej. Corpus frakturer inddeles efter om der er en tvær-, spiral- eller komminut fraktur.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP optagelse samt side-optagelse). Kan suppleres med en oblique optagelse.
 • Behandling i skadestue:
  – Fejlstillede frakturer (specielt corpus) kan reponeres ved længdetræk, abduktion (palmart) samt pronation.
  – Åbne sår:  Sår eksploreres ikke i skadestuen. I stedet skal man undersøge funktionen af sener, kar og nerve distalt for såret.
  – Findes sår over knoen (caput af metacarpen) skal man mistænke penetrerende tandskade (også selv om dette benægtes). Forebyggende gives bolus af iv antibiotika efterfulgt af 1 uges peroral antibiotisk behandling.
  – Smertebehandling med peroral analgetika.
  – Immobilisering med dorsal gips

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: med dorsal gips med hånden i funktionsstilling samt sambandagering af skadet finger til nabofinger er indiceret ved følgende skader:
  – Subcapitale frakturer som ikke involverer leddet og som vinkler acceptabelt (se tabel)
  – Corpus frakturer som ikke er fejlroteret og som vinkler < 20 grader og er < 4mm forkortet - Basis frakturer som er udisloceret (displacerer ofte dorsalt pga senetræk) og som ikke involverer leddet. (OBS disse er meget svære at vurdere og oftest kræves en CT scanning. Kontakt til vagthavende ortopædkirurg)
 • Operativ behandling: med k-tråde, skruer eller skinner er indiceret ved følgende:
  – Capitale/subcaptiale frakturer med ledspring eller som vinkler uacceptabelt (se tabel)
  – Corpus frakturer som efter reponering er fejlroteret, vinkler >20 grader eller forkortet >4mm
  – Basis frakturer som displacerer dorsalt eller hvor der er spring i ledfladen
 • Ambulant opfølgning:
  – Frakturer der er reponeret og behandlet non-operativt skal kontrolleret ambulant med røntgen efter 7-10 dage mhp. frakturskred. Immobiliseres samlet i 4 uger med gips (kan seponeres ved egen læge). Vurdering om genoptræning ved ergoterapeut efter afbandagering.