Klavikel fraktur

Diagnosekode: DS420

Udarbejdet af Ulrik Branner. Revideret af Bo Sanderhoff Olsen

Introduktion

 • Epidemiologi: Op til 5% af alle frakturer hos voksne. Ses primært hos yngre mænd under 40 år.
 • Patofysiologi: Sker ved fald på udstrakt arm eller direkte traume mod skulderen. Frakturen displacerer ofte pga. muskeltræk.
 • Associerede skader :
  – ipsilateral scapula fraktur (obs floating shoulder)
  – costafraktur
  – pneumothorax
  – nervepåvirkning/plexusskade

Præsentation

 • Symptomer: Primært smerter over klaviklen. Albuen holdes oftest bøjet og armen ind til kroppen.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Deformitet sv.t bruddet
  – Huden kan være truet (bleg og spændt over frakturspids) eller huden kan være brudt (åben fraktur).
  – OBS for neurovaskulær påvirkning

Klassifikation

 • Allmans klassifikation er hyppigst brugt i Danmark.

Klassificeres i forhold til anatomisk placering (klaviklen opdelt i 1/3).

Beskriv desuden om frakturen er displaceret og komminut.

Ved de laterale beskrives om leddet er involveret.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer.
 • Behandling i skadestue
  – Smertelindring med peroral analgetika
  – Immobilisering med armslynge (eks collar n´cuff) i 2-3 uger som smertebehandling
  – Obs se efter pneumothorax på røntgenoptagelserne.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling:
  – Alle udislocerede frakturer uanset placering. Disse kan afsluttes til bevæge kontrol hos egen læge efter 6 uger.
  – Alle andre typer frakturer hvor der ikke er absolut indikation for operation.
  – Risiko for manglende heling (non-union) mellem 5-10%
  – Ved heling kan man forvente normal funktion
 • Operativ behandling med metalskinne:
  – Alle brud hvor der er absolut indikation (åbne frakturer, truet hud og floating shoulder)
  – Alle andre typer frakturer er indikationen relativ og kontroversiel (Se Kort Klinisk Retningslinje (KKR))
  – Risiko for nonunion 1-2%
  – Risiko for sekundær fjernelse af skinne (20-30%)
  – Risiko for infektion <1% - Ved heling kan man forvente normal funktion
 • Ambulant opfølgning:
  – Definitiv behandling kan med fordel diskuteres med patienter ambulant efter 1-2 uger hvis der er tvivl om behandlingen.  Se lokal instruks
  – Ambulant opfølgning (efter ca 6 uger) er primært for at kontrollere heling (klinisk), gradvis smertelindring og at patienten genvinder deres funktion (normal funktion først efter 6-12 mdr)
  – Opfølgningen kan med fordel foregå hos egen læge hvis patienten er grundigt informeret