Scaphoideum fraktur

Diagnosekode: DS 620

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af Per Hølmer, Oktober 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Udgør 60-90% af håndrods frakturer. Ses oftest hos yngre mænd, 15-30år.
 • Patofysiologi: Sker hyppigst ved fald på dorsalflekteret håndled.
 • Associerede skader:
  – Kan have andre frakturer eller luksationer af håndrodsknoglerne eller distale antebrachium.

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter af håndleddet.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte ømhed i tabatieren.
  – Nedsat bevægelse af håndled og 1. finger.
  – Undersøg for associerede skader af håndled og hånd.

Klassifikation

 • Der findes mange klassifikationer men oftest bruges en simpel inddelet efter anatomisk lokalisation i proximale pol, midtskafts og distale pol frakturer.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser af håndled i 2 planer (AP og side optagelse) suppleret med scaphoideum optagelser.
  – Hvis frakturen ikke er synlig radiologisk men den er oplagt klinisk kan man med fordel lave MR pga. høj sensitivitet. Er akut MR ikke tilgængelig kan den bestilles ambulant og man behandler armen med gips.
 • Behandling i skadestue:
  – Immobilisering med dorsal gips.
  – Smertelindring med peroral analgetika

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Størstedelen af scaphoideum frakturerne kan behandles non-operativt med dorsal gips initialt efterfulgt af cirkulering. Samlet immobilisering afhænger af placering af bruddet:
  – Udislocerede distale (tubercel) frakturer: dorsal gips i 3 uger. Afbandagering ved egen læge
  – Udislocerede (< 1 mm diastase) corpus eller proximale frakturer: cirkulær gips i 8 uger. Kan efter 8 uger forudgået af rtg uden gips forlænges i yderligere 4 uger.
 • Operativ behandling: der er indikation for skrueosteosyntese ved dislocerede frakturer (diastase >1mm). Disse konfereres med vagthavende ortopædkirurg/håndkirurg.
 • Ambulant opfølgning:
  – Patienter, der initialt ikke har en radiologisk fraktur (akut MR ikke muligt)  men klinisk er ømme, skal henvises til ambulant radiologisk og klinisk kontrol efter 10-14 dage.
  – Patienter der har en udisloceret fraktur der behandles non-operativt indkaldes til cirkulering efter 1 uge. Skal derefter ses efter 8 uger hvor gips fjernes og der tages nyt røntgen. Er frakturen fortsat ikke helet eller der klinisk fortsat er ømhed forlænges bandagering i yderligere 4 uger. Alle patienter ses efter 3 mdr til ambulant kontrol med røntgen for at sikre heling.
  – Patienter skal vurderes i forhold til genoptræning ved ergoterapeuterne ved afbandagering.