Scaphoideum fraktur

Diagnosekode: DS 620

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af Per Hølmer, Oktober 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Udgør 60-90% af håndrods frakturer. Ses oftest hos yngre mænd, 15-30år.
 • Patofysiologi: Sker hyppigst ved fald på dorsalflekteret håndled.
 • Associerede skader:
  – Kan have andre frakturer eller luksationer af håndrodsknoglerne eller distale antebrachium.

Præsentation

  • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter af håndleddet.
  • Relevant undersøgelse og fund:
   – Direkte og indirekte ømhed i tabatieren.
   – Direkte ømhed svt tuber os schphoideum
   – Indirekte ømhed ved tryk i 1. fingerstråle
   – Nedsat bevægelse af håndled og 1. finger.

  Undersøg for associerede skader af håndled og hånd.

Klassifikation

 • Der findes mange klassifikationer men oftest bruges en simpel inddelet efter anatomisk lokalisation i proximale pol, midtskafts og distale pol frakturer.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser af håndled i 2 planer (AP og side optagelse) suppleret med scaphoideum optagelser.
  – Hvis frakturen ikke er synlig radiologisk, men der er klinisk mistanke, kan der med fordel laves supplerende MR-scanning pga. høj sensitivitet.
 • Behandling i skadestue:
  – Immobilisering med dorsal gips.
  – Smertelindring med peroral analgetika

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling:
  Størstedelen af scaphoideum frakturer kan behandles non-operativt med dorsal gips initialt efterfulgt af cirkulering. Samlet immobilisering afhænger af placering af bruddet:
  – Udislocerede distale (tubercel) frakturer: dorsal gips i 3 uger. Afbandagering ved egen læge
  – Udislocerede (< 1 mm diastase) corpus eller proximale frakturer: cirkulær gips i 8 uger. Røntgenkontrol (uden gips) efter 8 uger. Ved manglende klinisk og radiologisk heling, kan bandagering forlænges i yderligere 4 uger.
 • Operativ behandling: der er indikation for skrueosteosyntese ved dislocerede frakturer (diastase >1mm). Disse konfereres med vagthavende ortopædkirurg/håndkirurg.
 • Ambulant opfølgning:
  – Patienter, der initialt ikke har en radiologisk fraktur (akut MR ikke muligt)  men klinisk er ømme, skal henvises til ambulant radiologisk og klinisk kontrol efter 10-14 dage.
  – Patienter der har en udisloceret fraktur, som behandles non-operativt, indkaldes til cirkulering efter 1 uge. Skal derefter ses efter 8 uger hvor gips fjernes og der tages nyt røntgen.  i yderligere 4 uger. Ved manglende klinisk og radiologisk heling, kan bandagering forlænges i yderligere 4 uger. Alle patienter ses efter 3 mdr til ambulant kontrol med røntgen for at sikre komplet opheling.
  – Patienter skal vurderes i forhold til genoptræning ved ergoterapeuterne ved afbandagering.