Børnefraktur af suprakondylære humerus

Diagnosekode: DS424C

Udarbejdet af Uggi Balle. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Udgør ca. 80% af de albuenære humerus fraktur og er den hyppigste albuenære fraktur.
 • Patofysiologi: Opstår typisk ved fald på udstrakt arm. 
 • Associerede skader :
  – Neuropraksi (nerveskade). Hyppigst n. interosseos anterior efterfulgt af n. radialis. N. ulnaris skader forekommer typisk ved fleksionstyperne.
  Vaskulære skade ses hos 5-17%. Hyppigst ved de svært forskudte. God kollateral forsyning kan sløre en karskade.
  – Forekomst af ipsilaterale frakturer hyppigst distalt på antebrachium i 5%

Præsentation

 • Symptomer: Hævet smertende albue, fejlstilling i varierende grad. Armen holdes typisk til kroppen med den anden. 
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Inspektion:
  Vurdering af fejlstilling, hævelse og smerter af albue og håndled.
  Truet hud (blegt og spændt over frakturspids)
  Nervefunktion(uddybe undersøgelse; sensibilitet + samle/sprede fingre, pincetgreb og dorsalfleksion 1. finger) og puls -og kapillærrespons  på hånden.
  Palpation:
  Direkte smerter svarende til albuen.
  Indirekte ømhed med smerteprojektion til albuen.
  Funktion:
  Nedsat aktiv og passiv bevægelse i albue og underarm.
  Kan have ophævet bøjeevne af IP leddet af 1. finger og fleksion af DIP leddet af 2. finger (tydende på skade af n. interosseus anterior)
 • Neurovaskulære forhold:
  – OBS neurovaskulære påvirkning (hyppigst ses skade a n. interosseus anterior).

Klassifikation

 • Overordnet kan disse frakturer inddeles i ekstension eller fleksion type.
 • Ekstensionstyperne klassificeres efter Gartland:

Ved Gartland klassificeres udfra dislocering. Type 1 udislocerede. Type 2 minimalt dislocerede af greenstick type, hvor den bagre kortikale knogle har bevaret kontinuitet. Type 3 svært dislocerede som kan være posteromedialt (75%) eller posterolateralt (25%) disloceret.

 • Fleksionstyperne er sjælden og udgør mindre end 5 % af alle suprakondylære frakturer. Den udislocerede fraktur af typen infraktion kan være svær at diagnosticere radiologisk. Ved den dislocerede fraktur er den humero-capitelle vinkel > 40 gr

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  Røntgenundersøgelse af albue og håndled i 2 planer.
 • Behandling i skadestue
  Smertebehandling med peroral analgetika
  Ved synlig fejlstilling immobiliseres ekstremiteten med høj stabil transport gipsskinne in situ.
  Smertende albue uden sikker fejlstilling kan lejres på pude i forbindelse med røntgenundersøgelse.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling:
  Den uforskudte type (Gartland type 1) samt type 2 som ikke overskrider nedenstående grænser, kan behandles med en høj vinkel skinne i 3 – 4 uger med albuen i 90 gr. fleksion og underarmen i neutral stilling. Patienten skal ses til en klinisk og radiologisk kontrol efter 5-7 dage.
  Gartland type 2 frakturer: Op til 6 års alderen kan der accepteres 20 gr. sagittal vinkling (den forreste humerale linie falder indenfor eller tangentierer den laterale kondyl (capitellum) og 10 gr. coronal (valgus/varus) vinkling. Over 6 år accepteres maksimalt en vinkling på 10 gr. i sagittalplanet og ingen coronal vinkling.
 • Operativ behandling: Den forskudte type 2 og 3 kan oftest behandles med lukket reposition og fiksation med K–tråde
 • Ambulant opfølgning:
  Ved konservativ behandling skal frakturen røntgen kontrolleres efter 5-7 dage samt ved afbandagering