Børnefraktur af proximale humerus

Diagnosekode: DS422

Udarbejdet af Peter Buxbom. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Mindre end 2 % af alle børnefrakturer
 • Patofysiologi: Direkte ved fald på eller slag mod skulder, samt indirekte ved fald på strakt arm.
 • Associerede skader:
  Neuropraksi svarende til n. axillaris eller n. radialis (sjælden)
  Costafrakturer (ved costa 2 fraktur tænk højenergi skade)
  Pneumothorax (sjælden, tænk højenergi skade)

Præsentation

 • Symptomer: Angivelse af skuldernære smerter og ofte holdes armen passivt ind til kroppen.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Inspektion:
  Hævelse og/eller fejlstilling nær skulderen. Til tider ses blålig misfarvning
  Palpation:
  Direkte smerter svarende til proksimale humerus.
   Indirekte ømhed med smerteprojektion til proksimale humerus.
  Funktion:
  Nedsat aktiv og passiv bevægelse i skulder og overarm.
  Neurovaskulære forhold:
  OBS neurovaskulære påvirkning

Klassifikation

 • Klinisk inddeles frakturerne i rent metafysære samt epifysefrakturer med eller uden involvering af metafysen (Salter-Harris).

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenbillede af proksimale humerus i 2 planer og eventuelt røntgenbillede af thorax ved mistanke om pneumothorax.
 • Behandling i skadestue:
  Immobilisering af skadet arm med løs slynge med albuen bøjet 90 grader og ind til kroppen.
  Smertelindring med peroral analgetika
  Behandl evt. associerede skader

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Langt de fleste proksimale humerus frakturer hos børn kan behandles konservativt med armslynge og tiltagende belastning til smertegrænsen. Se under ‘operativ behandling’ for de enkelte undtagelser.
 • Operativ behandling: Der skal tages kontakt til vagthavende ortopædkirurg med henblik på stillingtagen til operationsindikation såfremt: 
  – Barnet er < 7 år og frakturen vinkler > 70°
  – Barnet er 8-12 år og frakturen vinkler > 60°
  – Barnet er > 12 år og frakturen vinkler > 45° eller forskudt over 2/3 af knoglebredden
 • Ambulant opfølgning:
  Ved konservativ behandling er der ikke behov for ambulant opfølgning. Ved manglende fuld bevægelighed efter 3 uger, skal patienten kontakte egen læge med henblik vurdering.
  Ved grænsetilfælde kan henvises til røntgenkontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium efter 7-10 dage.