Femur skaftfraktur

Diagnosekode: DS723

Udarbejdet af Bjarke Viberg. Revideret af Michael Brix Oktober 2019.

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – Skyldes som regel højenergiskader og er ofte en del af multitraumer, selvom femur skaft frakturen også ses isoleret. Der er en todelt alderskurve.
  – De unge er hyppigt mænd under 30 år, der får højenergi frakturer.
  -De ældre kan få lavenergi frakturer efter fald.
 • Patofysiologi:
  – Højenergi pga. trafikulykker eller lignende.
  – Lavenergi pga. fald, som f.eks. kan være faciliteret af osteoporose, metastaser eller flere års bisphosphonat behandling.
 • Associerede skader:
  – Da femur er meget velvaskulariseret, kan blodtabet meget vel nå op på mere end 1 liter blod..
  – Ved højenergi skader kan ipsilateral collum femoris fraktur forekomme.
  – Ved multitraume patienter skal man antage andre skader.

Præsentation

 • Symptomer:
  – Patienten har stærke smerter og benet ligger typisk udadroteret.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Palper femur for smerter samt lysken og knæ for differential diagnoser. Indirekte ømhed kan undersøges ved let rotation af femur. Tjek puls da fraktur enderne kan spidde a. femoralis/poplitea.
 • Strukturer i fare:
  – Undersøg for distal puls da fraktur enderne kan spidde a. femoralis/poplitea.

Klassifikation

Klassificeres i praksis ikke meget yderligere, men AO-klassifikationen kan bruges.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  – Røntgen af femur (AP of sideoptagelse). Vigtigt at få hele femur med på optagelserne.
 • Behandlinger i skadestue:
  – Patienten skal smertebehandles (f.eks. morfika, epidural blokade, perifer nerveblok, gabapentin – læs lokale instruks) samt have anlagt i.v. adgang.
  – Femur skaftfrakturer skal som udgangspunkt indlægges til operativ behandling.
  –Benet kan evt. stabiliseres med stræk, gips eller skinne alt efter frakturens lokalisation.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: stort set aldrig indiceret.
 • Operativ behandling: Består stort set altid af kirurgi i form af et marvsøm eller skinne med skruer, hvor kirurgien forestås så hurtigt som muligt med mindre der er større lungekontusion ifm. traumet. I sjældne tilfælde anvendes ekstern fiksation.
 • Ambulant opfølgning:
  – Typisk er der røntgen kontrol efter 6-8 uger mhp. heling.