5. Metatars fraktur

Diagnosekode: DS923E

Denne instruks omhandler kun de proximale frakturer. For de diafysære og subcapitale se instruks for 2.-4. metacarp fraktur

Udarbejdet af Jonas Adjal, Revideret af Jens Kurt Johansen, Oktober 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Relativ hyppig skade særligt i zone 1.
 • Patofysiologi: De forskellige fraktur typer menes at opstå efter hver deres skademekanisme:
  – Zone 1 skader: Opstår efter inversion/supination af bagfoden
  – Zone 2 skader: Opstår efter adduktion af forfoden.
  – Zone 3 skader: Opstår primært ved direkte traume eller efter gentagne mikrotraumer (stress fraktur)
 • Associerede skader:
  – Findes samtidig fraktur af en eller flere af mellemfodens knogler skal man mistænke Lisfrancs fraktur- luksation (typisk er der dog ikke fraktur af 5. metatars ved Lisfrancs fraktur-luksation. Derimod ses lateralisering af tarsometatarsal leddet).

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har  smerter sv.t lateralsiden af foden specielt ved belastning. Kan ofte gå med halten.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Smerter over 5. metatars
  – Oftest ses hæmatom og hævelse over lateralsiden af foden.
  – Ottawa ankle rules benyttes i forhold til om der er indikation for røntgen.

Klassifikation

 • Dameron-Lawrence-Bofte klassifikationen er hyppigst anvendt (kun for den proximale del af knoglen)

Klassifikationen inddeler proximale del af 5. metatars inddeles i 3 zoner. Zone 1 er den mest proximale del hvor peroneus brevis senen tilhæfter. Her er der ofte tale om en avulsionsskade. Zone 2 (klassisk Jones fraktur) sv.t den artikulerende del (artikulerende med 4. metatars) af 5.metatars. Zone 3 er den mest proximale del af diafysen og er ofte en stress fraktur.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgen i tre planer (AP,  lateral og skråoptagelse). Enkelte steder er det som standard AP og lateral optagelser.
 • Behandling i skadestue:
  – Smertebehandling med peroral analgetika.
  – Immobilisering med aftagelig fod/ankel ortose.  Behandling og opfølgning afhænger af i hvilken zone frakturen er lokaliseret (se Definitiv behandling)

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Uanset zone behandles proximale 5. metatars frakturer non-operativt hvis der er under 2 mm displacering af frakturen. Desuden gælder:
  – Zone 1 og 3. Aftagelig ankelortose og fuld belastning i ortosen. Ambulant kontrol mhp frakturdisplacering efter 10-12 dage. Samlet immobilisering 6 uger. Smerter kan forventer i op til 10 uger.
  – Zone 2 (Jones fraktur). Aftagelig ankelorthose og ingen støtte de første 6 uger. Ambulant kontrol mhp. frakturdisplacering efter 10-12 dage. Samlet immobilisering 6 uger men kan forlænges hvis der ikke er klinisk eller radiologisk tegn til heling (radiologisk heling ofte forsinket ift. klinisk heling). Smerter kan forventes i op til 10 uger.
 • Operativ behandling: Uanset zone kan operativ behandling overvejes ved displacering over 2 mm. Konferere altid med vagthavende ortopædkirurg.
 • Ambulant opfølgning:
  – Frakturer behandlet non-operativt skal ses mhp radiologisk kontrol ambulant efter 10-12 dage. Specielt frakturer i zone 2 skal følges indtil sikre tegn på heling da risikoen for manglende heling er stor.