Humerus skaft fraktur

Diagnosekode: DS423.

Udarbejdet af Ilija Ban. Revideret af xx. Juni 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Op til 3% af alle brud hos voksne. Skaderne er ligeligt fordelt mellem ældre og unge. Hos de unge er fordelingen mellem mænd og kvinder ens mens det overvejende er kvinder når patienterne er over 60år.
 • Patofysiologi:                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sker hyppigt ved fald fra stående position (lavenergi skader). Næst hyppigst trafikulykker (højenergi skader).
 • Associerede skader:
  – Nerveskade (beskadigelse af N.radialis ses hos 10-15% ved lukkede diafysære frakturer)
  – Ipsilateral glenohumeral luksation (sjælden skade)
  – Ipsilateral antebrachium (floating elbow) skade (sjælden skade)

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter af armen. Patienterne understøtter oftest albuen på skadens side for at undgå bevægelse pga. forværring af smerte.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Skadede arm er ofte hævet samt deform (forkortet og i varus).
  – Se huden efter for åbne sår som tegn på åben fraktur.
  – Undersøg nerverne distalt på hånden med særligt fokus på N. Radialis (manglende dorsalflektion af håndled, manglende ekstension af tomlens IP led samt nedsat sensibilitet på dorsalsiden af hånden).                                                                                                                                                                                                                                            – Andre associerede skader af thorax og hoved skal udelukkes.
 • Strukturer i fare:
  – N. Radialis

Klassifikation

 • AO klassifikation er hyppigst brugt.
  Klassifikationen baseres på frakturmønsteret (simpel, wedged eller komminut) samt placeringen på humerus skaftet (proximal tredjedel, midtskafts eller distal tredjedel).  Spiralfrakturer af distale tredjedel kaldes også Holstein-Lewis fraktur og er ofte forbundet med neuropraksi af n.radialis.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (vigtigt at få både skulder og albue med). CT er sjælden nødvendigt.
 • Behandling i skadestue:
  – Tydelige fejlstillinger kan reponeres ved træk og rotation (tjek neurovaskulære forhold efter reponering).
  – Armen immobiliseres enten med en løs mitella eller hængegips (hvis frakturen er forkortet og displaceret.) Vær opmærksom på at gipsen er høj nok og ikke skaber moment over frakturen, således at den displacerer yderligere)
  – Smertelindring med peroral analgetika
  – Ved åbne frakturer, spiralfrakturer af distale tredjedel samt frakturer med nervepåvirkning, kontaktes vagthavende ortopædkirurg mhp. vurdering af operations indikation.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling
 • De fleste frakturer kan behandles non-operativt med initialt en immobiliserende bandage anlagt i skadestuen som siden skiftes (efter 7-10 dage) til en funktionel bandage i ambulatoriet. Accepteret fejlstilling af humerus er
  – 20 graders anterior vinkling
  – 30 graders varus/valgus vinkling
  – Op til 3 cm forkortelse.
  – Op til 15 graders fejlrotation.
 • Fejlstilling vurderes ved ambulant kontrol. Udfald af n. radialis ved lukkede frakturer er ikke en kontraindikation for ikke-operativ behandling.
 • Operativ behandling er sjælden absolut.
 • Ved følgende tilstande bør vagthavende ortopædkirurg kontaktes mhp om der er operationsindikation.
  – Åbne frakturer (OBS type I (inside-out) kan med fordel behandles non-operativt)
  – Ipsilateral compartment syndrom
  – Fortsat uacceptabel fejlstilling efter non-operativ behandling
  – Floating elbow (ipsilateral antebrachium fraktur)
  – Visse frakturtyper hos yngre (tværfrakturer samt spiral af distale tredjedel)
  – Progredierende nervepåvirkning