Børnefraktur af humerus skaft

Diagnosekode: DS423

Udarbejdet af Peter Buxbom. November 2020.

Introduktion

 • Epidemiologi: Mindre end 1 % af alle børnefrakturer, og under 10 % af humerus frakturer hos børn.
 • Patofysiologi: Direkte ved fald på eller slag mod overarm, samt indirekte ved fald på strakt arm, eventuelt i kombination med rotation i overarmen. Sker sjældent ved lavenergi traumer, og i sådanne tilfælde skal patologisk fraktur mistænkes.
 • Associerede skader:
  N. radialis påvirkning (op mod 5 %)
  Battered child skal mistænkes hvis fraktur ses hos yngre børn (< 3år) og især ved spiralfraktur.

Præsentation

 • Symptomer: Angivelse af smerter i overarmen og ofte holdes armen passivt ind til kroppen.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Inspektion:
  Hævelse og/eller fejlstilling af overarmen. Til tider ses blålig misfarvning. Åben eller lukket fraktur.
  Palpation:
  Direkte smerter svarende til midtskaft humerus.
  Indirekte ømhed med smerteprojektion til overarmen.
  Funktion:
  Nedsat aktiv og passiv bevægelse i overarm.
  Neurovaskulære forhold:
  OBS n. radialis påvirkning.

Klassifikation

 • Der findes ikke en klassifikation der hyppigt benyttes i en klinisk hverdag.
 • Som hos voksne kan man beskrive frakturmønsteret (simpel, wedged eller komminut) samt placeringen på humerus skaftet (proximal tredjedel, midtskafts eller distal tredjedel).

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenbillede af hele humerus i 2 planer.
 • Behandling i skadestue:
  Immobilisering af skadet arm med højt vinklet gipsskinne. Alternativt blot en armslynge (f.eks. fikseret mitella eller collar’n’cuff) ved proksimale frakturer.
  – Den brækkede arm immobiliseres enten med en løs slynge eller hængegips (hvis frakturen er forkortet og displaceret)
  Smertelindring med peroral analgetika
  Behandl evt. associerede skader (kontakt ortopædkirurgisk vagthavende ved n. radialispåvirkning)

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Langt de fleste humerus skaft frakturer hos børn kan behandles konservativt med højtvinklet gipsskinne indtil hævelsen er faldet, for derefter at overgå til en Sarmiento bandage (typisk efter 1 uge). Se under ‘operativ behandling’ for de enkelte undtagelse
 • Operativ behandling: Der skal tages kontakt til vagthavende ortopædkirurg med henblik på stillingtagen til operationsindikation såfremt:
  – Barnet er < 5 år og frakturen vinkler > 70° eller > 2 cm forkortet eller forskudt > 1 knoglebredde
  – Barnet er 5-12 år og frakturen vinkler > 40-70° eller > 1,5 cm forkortet
  – Barnet er > 12 år og frakturen vinkler > 40° eller > 1 cm forkortet
 • I tilfælde af ovenstående situationer, bør stillingtagen til operation først foretages efter 1. ambulante kontrol, medmindre der samtidig er associeret skader.