1. Metacarp fraktur

Diagnosekode: DS622

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af Per Hølmer, August 2019

Introduktion

 • Epidemiologi: Hyppig skade der sammen med de andre metacarp skader udgør ca 40% af alle håndskaderne. Størstedelen af 1. metacarp frakturer ses sv.t basis og er ekstraartikulære.
 • Patofysiologi: Skaden sker oftest ved direkte slag mod fingeren eller vrid i fingeren kombineret med aksial belastning.
 • Associerede skader:
  – sår der indikerer åben fraktur
  – Sene eller ligament skader.
  – Kar-nerveskader.

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har smerter sv.t skadet finger som forværres ved bevægelse.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte smerter med hævelse over frakturen
  – Fejlstilling eller fejlrotation kan forekomme
  – Dorsale og volar sår kan forekomme
  – Neurovaskulære forhold distalt (specielt ved åbne sår)

Klassifikation

 • AO klassifikationen er hyppigst anvendt
 • Klassifikationen baseres på at inddele efter anatomisk lokalisation (capital, corpus eller basis frakturer). Capital og basis frakturer inddeles yderligere efter om leddet er involveret eller ej. Corpus frakturer inddeles efter om der er en tvær-, spiral- eller komminut fraktur.
 • Hyppigt brugte eponymer:
  – Bennet fraktur: partiel intraartikulær fraktur af basis
  – Rolando fraktur: komplet intraartikulær fraktur af basis (Y-fraktur).

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP optagelse samt side-optagelse). Kan suppleres med en oblique optagelse.
 • Behandling i skadestue:
  – Fejlstillede frakturer (specielt corpus) kan reponeres ved længdetræk, abduktion (palmart) samt pronation.
  – Immobilisering med radial kantgips.
  – Smertebehandling med peroral analgetika

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: med radial kantgips i 4 uger er indiceret ved følgende skader:
  – Subcapitale frakturer som ikke involverer leddet og som vinkler under 20 grader
  – Corpus frakturer som ikke er fejlroteret og som vinkler under 30 grader
  – Basis frakturer som vinkler under 30 grader (hvis de er ekstraartikulære) eller < 1 mm displacering (Bennet frakturer)
 • Operativ behandling: med k-tråde, skruer eller skinner er indiceret ved følgende:
  – Subcapitale frakturer med ledspring eller som vinkler > 20 grader.
  – Corpus frakturer som efter reponering er fejlroteret eller vinkler >30 grader.
  – Basis frakturer som vinkler > 30 grader (hvis de er ekstraartikulære) eller displaceret > 1 mm (Bennet frakturer) samt de fleste Rolando frakturer
 • Ambulant opfølgning:
  – Frakturer der er reponerede og behandlet non-operativt skal kontrolleres ambulant med røntgen efter 7-10 dage mhp. frakturskred.