Børnefraktur af distale radius

Diagnosekode: DS525 (isoleret distal radius), DS526 (distale radius og ulna)

Udarbejdet af Louise Klinkenberg. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Håndledsfraktur hos børn er en af de hyppigste frakturer og udgør sammen med corpus frakturerne ca 30% af alle børne frakturerne.
 • Patofysiologi: Bruddet opstår typisk i forbindelse med fald med dorsal fleksion af håndleddet (95%)
 • Associerede skader:
  samtidig luksation af caput ulna ved corpus radii fraktur (Galeazzi)

Præsentation

 • Symptomer: Smerter, hævelse og evt fejlstilling, dorsal vinkling.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Direkte og indirekte ømhed
  Undersøg bløddelsforhold for åbne skader og større hævelser
  Undersøg albue og håndled for mulige skader (Monteggia og Galeazzi frakturer)
  Undersøg for perifer nerveskade. (N. medianus)Ok tegn” (bevaret m abductor pollicis brevis og opponens af 1. finger. Sensibilitet 1.-3- finger)
 • Strukturer i fare:
  – Man skal være opmærksom på de neurovaskulære forhold ved svært dislocerede frakturer.

Klassifikation

 • Opdeles efter type af fraktur:
  Torus: lille skade på det ene kortex.
  Epifysiolyser: en fraktur hvor fysen er involveret. 75% SH 2 frakturer
  Greenstick: et inkomplet brud hvor den ene kortex er intakt. Dog kan der være behov for reponering og operativ behandling.
  Metadiafysær frakturer: fraktur der opstår på overgangen mellem diafysen og metafysen
  Komplet fraktur: begge kortex brudt. Knogleender kan være forskudt i fht hinanden eller knoglen kan være forkortet.
  Galeazzi: radius skaft i kombination med distal caput ulna luksation.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  Røntgenoptagelser i 2 planer (inkl. albue og håndled).
  Galeazzi rtg. fund:Fraktur distal radius med dislokation af caput ulna
 • Behandling i skadestue:
  Immobilisering med dorsal gips skinne og ved involvering af begge knogler anlægges høj vinklet gips.
  Smertelindring med peroral analgetika

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Behandling med dorsal gips i 4 uger såfremt røntgen opfylder følgende kriterier (tabel 1).*KKR 2017
  Torus fraktur kan patienten med fordel behandles med aftagelig skinne, hvis sådan findes i afdelingen, som kan fjernes hjemme efter 3 uger.
  Greenstick fraktur hvor kun en enkelt kortex er brudt, skal patienten ikke følges men i stedet afbandageres hos egen læge efter 3-4 uger.
  – Brud på begge kortex i radius behandles med dorsal gips og følges ambulant
  – Brud på begge knogler behandles med høj vinklet gips og følges ambulant.
  Der accepteres betydelig afglidning ved epifysiolyse SH II
 • Operativ behandling: I de tilfælde hvor røntgen ikke opfylder kravene til konservativ behandling. Her kan der afhængig af fraktur, vælges lukket reponering med eller uden osteosyntese.
 • Ambulant opfølgning:
  Non operative behandlet frakturer:
  følges i ortopædkirurgisk ambulatorium med røntgenkontrol 1+2+4 uger. Hvis muligt cirkulering i ambulatoriet efter 1 uge.
  Der som udgangspunkt ikke behov for genoptræning af disse børn.
  Operativ behandlet fraktur:
  – Fraktur behandlet med lukket reponering uden isættelse af osteosyntese materiale følges som ovenfor ved konservativ behandlet frakturer.
  – Fraktur behandlet med isættelse af osteosyntese materiale kontrolleres postoperativt med røntgen og ved afbandagering efter 4 uger. K-tråde fjernes efter gældende instruks i afdeling.
  Der som udgangspunkt ikke behov for genoptræning af disse børn.