Børnefraktur af klaviklen

Diagnosekode: DS420

Udarbejdet af Tobias Prein og Peter Buxbum

Introduktion

 • Epidemiologi: Klavikelfrakturer udgør 10-15 % af alle børnefrakturer, hvoraf 90 % er midt-diafysære.
 • Patofysiologi: Opstår hyppigst ved direkte traume mod skulderen under eksempelvis sport. Halvdelen displacerer sig grundet muskeltræk fra m. sternocleidomastoideus, der trækker det mediale fragment posteriort og superiort. M. pectoralis samt overekstremitetens vægt trækker det laterale fragment inferiort og medialt Figur 1. 
 • Associerede skader :
  Neuropraksi fra plexus brachialis (sjælden)
  Subklavikulær afklemning af blodforsyning (sjælden)
  Costafrakturer (ved costa 2 fraktur tænk højenergi skade)
  Pneumothorax (sjælden, tænk højenergi skade)
  Ipsilateral scapula fraktur (sjælden, tænk højenergi skade)

Præsentation

 • Symptomer: Angivelse af skuldernære smerter og ofte holdes armen passivt ind til kroppen.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Inspektion:
  Deformitet i huden svarende til frakturen.
  Truet hud (blegt og spændt over frakturspids)
  Inside-out læsion, åbent brud, med eller uden synlig knogle.
  Palpation:
  Direkte smerter svarende til frakturen.
  Indirekte ømhed med smerteprojektion til klaviklen.
  Funktion:
  Nedsat aktiv og passiv bevægelse i skulderleddet.
  Neurovaskulære forhold:
  OBS neurovaskulære påvirkning.

Klassifikation

 • Allmans klassifikation er hyppigst brugt i Danmark.

Klassificeres i forhold til anatomisk placering (klaviklen opdelt i 1/3). Beskriv desuden om frakturen er displaceret og komminut. Ved de laterale beskrives om leddet er involveret.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  Røntgenbillede af klaviklen i 2 planer og eventuelt røntgenbillede af thorax ved mistanke om pneumothorax.
  Udeluk associerede skader.
 • Behandling i skadestue
  Smertebehandling med peroral analgetika
  Immobilisering med armslynge (eksempelvis collar’n’cuff)
  – Se efter pneumothorax på røntgenoptagelserne.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Stort set alle klavikel frakturer behandles konservativt, medmindre der er associeret skade som kræver akut intervention
  Udisloceret eller let disloceret (<1 knoglebredde og/eller  <1 cm forkortning) frakturer: Behandles med armslynge. Ved manglende fuld bevægelighed efter 3 uger, skal patienten kontakte egen læge med henblik vurdering. Instrueres i svingøvelser inden hjemsendelse fra skadestuen.
  Disloceret frakturer (>1 knoglebredde og/eller >1 cm forkortning): Behandles med armslynge medmindre der er akut associeret skader. Opfølgende klinisk kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium efter 10-14 dage.
 • Operativ behandling: Ved disloceret frakturer, hvor der er mistanke om neurovaskulære påvirkning, åbent brud, truet hud og floating shoulder. Konferer med den ortopædkirurgisk vagthavende.
 • Ambulant opfølgning:
  Udisloceret eller let disloceret (<1 knoglebredde og/eller  <1 cm forkortning) frakturer:  Ved manglende fuld bevægelighed efter 3 uger, skal patienten kontakte egen læge med henblik vurdering.
  Disloceret frakturer (>1 knoglebredde og/eller >1 cm forkortning): Opfølgende klinisk kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium efter 10-14 dage.