Antebrachium fraktur

Diagnosekode: DS 524 (corpus ulnae et radius), DS 523 (Isoleret radius), DS 522 (isloeret ulna), DS 520 (Monteggia), DS 525 (Galeazzi)

Udarbejdet af Britt Aaen Gade. Revideret af Peter Søndergaard

Introduktion

 • Epidemiologi: Forholdsvis almindelig. OP til1,2% af frakturer hos voksne.
 • Patofysiologi: Fald på strakt arm el efter direkte slag. Ofte ifm. sport, ulykker eller osteoporose.
 • Associerede skader:
  – Ipsilateral albue skade (eks Caput radii luksation + ulna skaft fraktur (Monteggia fraktur))
  – Ispilateral håndledsskade (eks Caput ulna luksation + radius skaft fraktur (Galeazzi fraktur)).
  – Compartment syndrom

Præsentation

 • Symptomer: Hævelse, smerte og evt. fejlstilling.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Direkte og indirekte ømhed
  – Undersøg bløddelsforhold for åbne skader og større hævelser (OBS kompartmentsyndrom).
  – Undersøg albue og håndled for mulige skader (Monteggia og Galeazzi frakturer)
  – Undersøg for perifer nerveskade. (N. medianus -> “Ok tegn” (bevaret m abductor pollicis brevis), N. radialis -> ekstension af fingre og håndled mod modstand, N. ulnaris -> sprede fingrene mod modstand)

Klassifikation

 • AO klassifikation er hyppigst brugt.
 • Klassifikationen baseres på frakturmønsteret (simpel (Type A), wedged (Type B) eller komminut (Type C)) samt det er en isoleret Ulna (Type 1), isoleret Radius (Type 2) eller begge knogler (Type 3). Endvidere bruges eponymerne:
  – Monteggia fraktur: ulna skaft frakturer i kombination med caput radius luksation
  – Galeazzi fraktur: radius skaft i kombination med distal caput ulna luksation

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer ( inkl. albue og håndled). CT sjældent indiceret.
  – Monteggia, rtg. fund: En linje trukket centralt gennem radius skal ende centralt i laterale humerus epikondyl
  – Galeazzi, rtg. fund: Fraktur af styloideus ulnae, Bred distal radio-ulnar ledspalte på AP-optagelse, Dislokation af distale ulna i relation til radius på sideoptagelsen samt forkortning af radius (> 5mm).
 • Behandling i skadestue:
  – Reponering af en fejlstillet underarm.
  – Immobilisering med vinkelgips.
  – Smertelindring med peroral analgetika.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Vinkelgips i samlet 6 uger. Følgende få frakturer kan behandles non-operativt:
  – Isoleret ulna frakturer der vinkler under 10 grader og under 50% displacering (OBS lang helingstid)
  – Udisloceret antebrachium frakturer (skal dog følges tæt ambulant pga. risiko på skred og nonunion)
 • Antebrachium frakturer uanset displacering og vinkling har generelt høj risiko for malunion (dermed tab af underarms rotation) samt høj risiko for instabilitet og nonunion.
 • Operativ behandling: er indiceret ved de fleste antebrachium frakturer (se ovenfor).
 • Ambulant opfølgning:
  – Størstedelen af antebrachium frakturer behandles operativt og skal ikke følges ambulant. De patienter der initialt kan behandles non-operativt skal ses i ambulatoriet efter 1 og 6 uger. Kontrolleres for frakturskred, neurovaskulære forhold, artikulære forhold samt gipsplacering og evt gener. Ved afbandagering vurderes behov for evt. genoptræning.