Bækkenring

Diagnosekode: DS321 (os sacrum), DS323 (os ilium), DS325 (os pubis), DS327B (multiple frakturer i bæknet), DS328C (bækkenfraktur uden specifikation).

Udarbejdet af Bjarke Viberg. Revideret af Morten Schultz Larsen. September 2019

Introduktion

 • Epidemiologi (incidens og demografi):
  – Bækkenfraktur udgør ca. 3 % af alle frakturer og der er en todelt alderskurve.
  – De unge får hyppigst højenergi frakturer, der involverer den bagerste bækkenring.
  – De ældre får oftest lavenergi frakturer sv.t. den forreste bækkenring (fraktur omkring os pubis / de forenede rami), men der kan i tillæg også være fraktur ved os sacrum
 • Patofysiologi:
  – Højenergi typisk pga. trafikulykker eller lignende.
  – Lavenergi pga. fald, som f.eks. kan være faciliteret af osteoporose.
 • Associerede skader:
  – Højenergi frakturer hos de unge er ofte ledsaget af indre blødninger, hvor intra-abdominal, retroperitoneal, gynækologisk og urologisk skade skal antages, indtil det modsatte er bevist

Præsentation

 • Symptomer:
  – Patienten klager over smerter omkring bækkenet, men ofte også i hoften ved især ramus fraktur.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Palper os pubis for forreste bækkenring fraktur (samt open book læsion)
  – Palper os ileum kompression for bagerste bækkenring skade. Udelades dog ved stor mistanke om bækkenfraktur (f.eks. multitraume patienter) – anlæg i stedet bækkenslynge.
  – Se efter benlængde forskel eller fejlrotation af det ene ben
  – Se efter hæmatom (pubis/labialis, perineum samt flankerne)
 • Strukturer i fare:
  – Der er ofte et vist blodtab ved bækkenfrakturer. Ved højenergi traume skal man være opmærksom på associerede skader

Klassifikation

 • Ramus fraktur i den forreste bækkenring klassificeres generelt ikke yderligere. De andre kan klassificeres ved AO-klassifikationen eller ved at beskrive retningen af skadesmekanismen (Young-Burgess) (Anterior (open-book), Lateralt (kompression) og Længdegående (vertical shear)) .

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  – Røntgen af bækken evt hofte (røntgen af bækken bør være del af en traumemodtagelse). Ved asymmetri er der mistanke om bækkenringsfraktur.
  – CT er ofte rutine ved mistanke om involvering af den posteriore del af bækkenringen. Oftest en del af traumemodtagelses diagnostikken.
 • Behandlinger i skadestue
  Lavenergi ramus fraktur er næsten altid stabil og kræver kun smertebehandling.  Peroral smertebehandling initieres efter lokal instruks så patienten kan mobiliseres og sendes hjem (enkelte kræver få dages indlæggelse til smertebehandling og mobilisering). Overvej om frakturen kan være ustabil ved palpation af os sacrum. Er der ømhed, skal der også foretages CT-scanning.
  Højenergi bækkenfraktur vil oftest ses hos multitraume patienter og behandles efter ABCDE principper. Der skal gives smertelindrende medicin i form af morfin præparater, men det er meget vigtigt med shockprofylakse og derved kontrollere en evt. blødning – anlæg 2 store i.v. adgang og opstart indløb af NaCl/Ringer.
  – Er patienten hæmodynamisk ustabil og samtidig har en bækkenfraktur skal man anlægge en bækkenslynge. Bækkenslyngen anlægges over trokanter på hofterne og ikke over hoftekammene.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: hvor der tillades vægtbæring efter evne, er indiceret ved bækkenringsfrakturer der mekanisk er stabile. Som udgangspunkt er det alle lavenergi skaderne med fraktur af den ene eller begge rami. Alle andre frakturer bør konfereres med vagthavende ortopædkirurg (eller bækkenkirurg)
 • Operativ behandling:  Ved højenergi bækkenfraktur kan det blive nødvendigt med midlertidig ekstern fiksation. Dernæst i rolig fase er det en højtspecialiseret funktion at osteosyntere en bækkenfraktur. For at stoppe evt. blødning kan embolisering eller åben pakning i det lille bækken også komme på tale.
 • Ambulant opfølgning:
  Lavenergi ramus fraktur (stabil bækkenfraktur) kræver ikke ambulant opfølgning
  Ustabile bækkenfraktur vil oftest blive set til ambulant røntgenkontrol efter 6-8 uger.