Børnefraktur af tuberositas tibia

Diagnosekode: DS821

Udarbejdet af Sara Dietz Pedersen. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – Udgør 0,4-2,7 % af alle børnefrakturer
  – Opstår langt hyppigere ved drenge end piger 10:1
  – Typisk i alderen 12-15 år
 • Patofysiologi: Opstår typisk i forbindelse med sport der involverer eksplosive hop eller sprint
 • Associerede skader:
  – Ved involvering af ledfladen (type III) skal meniskforhold overvejes.

Præsentation

 • Symptomer: Barnet oplever typisk pludselig smerter og et smæld af knæet i forbindelse med hop eller sprint. Knæet hæver typisk op kort derefter.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Problemer med at ekstendere i knæet. Ved de mindre alvorlige skader kan patienten godt ekstendere knæet mod tyngdekraften, men ikke mod modstand
  – Hævelse omkring knæet og den proximale del af tibia
  – Ømhed ved den anterior proximale del af tibia, patellasenen og m. quadriceps.
  – Ekstensorapparatet testes (eksempelvis løft af ben strakt)

Klassifikation

 • Ogden klassifikation er hyppigst brugt.

 • Klassifikationen baseres på angivelse af frakturen (avulsionen) i forhold til ossifikationscenter og epifysen. Type I frakturen går gennem det sekundære ossifikationscenter (tæt på lig. patella tilhæftningen). Type II frakturen går i mellem det primære og sekundære ossifikationscenter. Type III frakturen går tvær gennem begge ossifikationscentre og op i leddet (hyppigste type). Type IV fraktur gennem hele epifysen. Type V en periostal sleeve avulsion

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP og sideoptagelse). Obs højtstående patella. CT kan være indiceret (besluttes efter samråd med vagthavende ortopædkirurg) hvis frakturen er intraartikulær.
 • Behandling i skadestue:
  – Der skal opstartes smertestillende medicin.
  – Immobilisering med eksempelvis en bagre gips.
  – Vagthavende ortopædkirurg skal kontaktes mhp. videre behandling.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling:
  – Type I og II kan som regel behandles konservativt med en høj bagre gips såfremt extensor apparatet er intakt, og det afrevne fragment ikke er displaceret mere end 2-3 mm
  – Bandageringstid: 4-6 uger uden støtte
 • Operativ behandling;
  – Type II (displacering > 2mm) og Type III-V behandles operativt.
  – Det displacerede fragment fikseres typisk med en eller flere skruer
  – Associerede skader kan også kræve operativ behandling, f.eks. en menisklæsion
 • Ambulant opfølgning:
  – Alle ses til klinisk og radiologisk kontrol efter 7-10 dage i ortopædkirurgisk regi primært mhp. frakturskred.
  – Videre ambulante forløb afhænger af frakturtype og behandlingen af frakturen. Besluttes typisk af operatøren.