Børnefraktur af fingrer (epifysiolyser)

Diagnosekode: DS62.2 (tommel), DS626 (finger 2-5)

Udarbejdet af Louise Klingenberg. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Incidensen er 68/100.000 årligt. Diafyse frakturer er mindre hyppige hos børn og er typisk med minimal displacering. Hyppigst ses epifysefrakturer der opdeles efter Salter Harris.
 • Patofysiologi: Traumemekanismen er ofte klem- eller lacerationsskader i hjemmet hos mindre børn og sportsaktiviteter hos større børn med direkte slag mod fingeren.
 • Associerede skader:
  – Hos børn med distal phalanx fraktur skal med være opmærksom på Seymourfracture – en fraktur af distal epifysiolyse med luksation af neglelejet. Denne tilstand kræver operation pga interponering af neglelejet.

Præsentation

 • Symptomer: Barnet har typisk smerter sv.t skadet finger.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Hævelse og rødme af fingeren
  – Kan være lokaliseret til et enkelt led.
  – Der kan være en fejlstilling af fingeren. Obs rotationsfejlstilling. Skal især være opmærksom med dette ved metakarp fraktur.
  – Børn har stor remodellerings potentiale men radial/ulnar deviation og rotation korrigeres sjældent.

Klassifikation

 • Finger frakturer hos børn inddrager ofte vækstzonen og klassificeres typisk efter Salter Harris. Hyppigst ses Salter Harris II epifysiolyser.

 • Diafysefrakturer ses mindre hyppigt hos børn
 • Kondyl frakturer er oftest displaceret og kræver operation.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser af pågældende finger i 3 planer (AP, sideoptagelse og en skråoptagelse).
 • Behandling i skadestue:
  Når der er foretaget røntgen skal der foretages reposition hvis der er en fejlstilling.
  – Reposition af fingeren kan gøres i fingerblok hvis barnet kan være med til det eller evt. let lattergas rus.
  – Efter reposition sambandageres fingeren til nabo finger i ca 3 uger.
  – Røntgen dokumentation efter reposition.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: de fleste finger frakturer behandles uden reponering med sambandagering til nabofingeren i 3 uger. Afbandageres hos egen læge. Ved fejlstilling reponeres frakturen og kontrol røntgen foretages før hjemsendelse. Reponerede fingere kontrolleres radiologisk efter 1 uge i ambulatoriet.
 • Operativ behandling: Displacerede frakturer der ikke lader sig reponere i skadestuen under fingerblok, kondyl frakturer der ligger displaceret og seymour frakturer kræver operativ indgreb og fiksering typisk med k-tråd.
 • Ambulant opfølgning:
  – Hvis frakturen reponeres anbefales 1 uges røntgenkontrol i ambulatoriet for at sikre stillingen. Kan herefter aflsuttes til egen læge og afbandagering efter yderligere 2 uger.
  – Hvis frakturen ikke er reponeret afsluttes fra skadestuen til egen læge.