Tibia plateau frakur

Diagnosekoder: DS821A, DS821B og DS821C

Introduktion

 • Definition: Ved tibia plateau frakturer forstås frakturer der involverer den proximale ledflade i tibia.
 • Epidemologi: Udgør ca. 3% af de operativt behandlede fraktuer ifølge Dansk Fraktur Database. Bimodal fordeling med yngre mænd der pådrager sig frakturen ved højenergi traume, og ældre kvinder med lavenergi traumer.
 • Patofysiologi: Frakturen opstår ved et varus eller valgus stress, der også kan involvere et aksialt stress (f.eks. ved spring fra stor højde) hvor femurkondylen presses ned i tibiaplateauet.
 • Associerede skader:
  • Menisklæsioner, hyppigst lateral menisk læsion ved Schatzker type II fraktuer. Men mediale menisk læsioner kan også ses ved Schatzker type IV læsioner. Det er ikke muligt at diagnosticere disse læsioner akut i skadestuen.
  • ACL (korsbånd) læsion ses hyppigts ved Schatzker type IV og VI læsioner. Disse er også meget vanskelige at diagnosticere i skadestuen.
  • Compartment syndrom (OBS! Differentialdiagnose med karskade, se nedenfor). Udvikles oftest først i timerne efter frakturen. Tibia plateau frakturer bør altid observeres tæt for dette. Observer for:
   • Smerte der ikke kuperes med morfika
   • Spændt underben
   • Forværring af smerter ved passiv dorsifleksion af foden
   • Fravær af puls og paræstesi/anæstesi kommer først sent i forløbet (Obs ved manglende puls, husk at overveje underliggende kar-skade)
 • Karlæsion med enten direkte overrivning eller alternativt intima oprulning i a. poplitea.

Ses hyppigst ved Schatzker type IV med frakturdislokation. Symptomerne med iskæmi smerter ligner compartment syndrom, men det er vigtigt at finde den rigtige diagnose hurtigt, da compartment syndrom kan opereres af ortopædkirurger lokalt hvorimod karlæsioner kræver karkirurgisk kompetence. Hvis der er tale om intimaoprulning med blokering af karret, kan der ofte stadig palperes pulsslag distalt for læsionen. Diagnosen stilles ved brug af Ankel-Brachial Index (ABI) med blodtryk over anklen divideret med blodtrykket i overarmen. Hvis resultatet er < 0.9 skal der foretages yderligere diagnostik (såsom CT angio) og straks konfereres med karkirurg.

  • Ved høj-energi traumer ses ofte andre skader og disse patienter skal som oftest modtages som traumepatienter og gennemgås systematisk, da smerterne fra frakturen kan maskere andre alvorlige skader.

Præsentation

 • Symptomer: Kraftige smerter i knæet. Ikke i stand til at støtte på benet. Ofte synlig valgus eller varus-fejlstilling samt hævelse og hæmatom af knæet.

Klassifikation

 • Schatzkers klassifikation er den hyppigst anvendte, selvom den ikke inkluderer alle de mulige frakturmønstre.

Skadestue Behandling

 • Initiel diagnostik: Røntgen i to plan og når diagnosen er stillet oftest CT-scanning af hensyn til operationsplanlægningen.
 • Behandlinger i skadestuen: Smertestillende behandling. Høj bagre gips og benet på braunskinne.
 • Definitiv behandling: Der skal overvejes temporær ekstern fiksation hvis der er udpræget valgus eller varus fejlstilling og røntgen viser at femurkondylen sidder slået ned i frakturen. Den endelige behanldling er typsik fiksation med skinne og skruer.

Definitiv Behandling