2.-4. metatars

DS923B,C,D: Fraktur af 2,3,4 Metatarsalknogle

Introduktion

Hyppige brud. Slagt-vrid eller klmeskade.

Der skal haves in mente:

  • stressbruddet/træthedsbrud i særligt 2-3 metatars. Længere tids repetitiv belastning.
  • Multiple frakturer, obs. Involvering af fodroden/Lisfrancs led, stor bløddelsskade

Præsentation

Akut fraktur: Slag, vrid eller klemskade. Højenergi accelerationstraume med fod i plantarflexion.

Vanlige frakturtegn herunder bløddelsforhold: hævelse, misfarvning, NVF og hæmatom i svangen. Udeluk compartment.

Marchfraktur: Smerter gennem længere tid, akut forværring, ikke nødvendigvis som følge større traume. Vanlige frakturtegn, kan være mere diskrete.

Klassifikation

Distale/subcapitale

Corpus

Proksimale/basisnære

Overvej multiple frakturer og Lisfrancs led.

Ønsker her en anatomisk tegning fx, som viser caput, corpus, basis og relation til tarsus

Skadestue Behandling

Rtg. og smertestillende. Immobilisering. Overvej åben fraktur. Reposition hvis fejlstilling. Bløddele.

Multiple frakturer: bløddelsskade, overvej kommunikation til fodrodsknogler og da evt CT scanning, indlæggelse til afhævning og osteosyntese (se afsnit om Lisfranc).

Definitiv Behandling

Udisloceret (Marchfrakturen falder hyppigt ind hér):

walker eller tensoplast+stivbundet fodtøj i 4 uger med tilladelse til støtte til smertegrænse, afbandagering og funktionskontrol i amb med rtg. (hvis manglende/langsom heling da fortsat smerter og hævelse i længere tid).

Disloceret, komminutte med bløddelspåvirkning/forkortning over 2 mm/vinklingi sagittalplan

som ovenfor, overvej risiko for transfermetatarsalgi ved caputnærfraktur og særligt vinkling i sideplan, bløddele, overvej osteosyntese.

Hvis konservativt: Walker i 6 uger, overvej ingen støtte, rtg efter 1-2 uger inkl afsluttende kontrol.