Reaktiv artrit hos børn

Diagnosekode: DM029

Udarbejdet af Martin Gottliebsen. November 2020

Introduktion

 • Introduktion: Tilstand med ledsmerter (ofte hofte men kan også ramme andre led) og synovial reaktion som må skelnes fra septisk artrit
 • Epidemiologi: Rammer oftest børn i førskolealderen. Rammer principielt ikke børn under 1 år. Hyppigste årsag til hoftesmerter hos børn.
 • Patofysiologi: Uspecifik inflammation i et led og hypertrofi af synovialis. Kan være udløst af nylig luftvejsinfektion
 • Associerede skader:
  – Der kan være en sammenhæng med nylig infektion i fx luftvejene

Præsentation

 • Symptomer: Smerter opstået i et led på ikke-traumatisk basis
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Barnet vil ofte ikke støtte på benet.
  – Hvis det er hofteleddet der er påvirket er benet ofte lejret i udadrotation da dette medfører det laveste intraartikulære tryk.

Klassifikation

 • Der foreligger ikke en egentlig klassifikation af tilstanden. Der ønskes journalført en beskrivelse af den kliniske tilstand og begrundelserne for at mistænke reaktiv og ikke septisk artrit

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Klinisk undersøgelse af barnet vil ofte føre til mistanke om påvirkning af et bestemt led (manglende funktion, smerter ved forsøg på passiv bevægelse over leddet). Der skal måles central temperatur inden opstart af paracetamol og NSAID. Der skal tages infektionstal inklusiv (leukocytter + diff tælling, CRP og sænkningsreaktion). Endvidere bestilles akut ultralydsscanning af led mistænkt for septisk artrit og røntgenbilleder af leddet. Særligt for mistænkt septisk artrit i hofteleddet skal der ikke bestilles ensidigt hofte billede men derimod røntgen af bækken AP + lauensteins projektion for at visualisere begge hofteled.
 • Behandling i skadestue:
  – Udredes ofte i pædiatrisk regi. I skadestuen skal det afklares om der er mistanke om septisk artrit. Kan dette ikke udelukkes følges principperne for behandling af septisk artrit hos børn.
  Kocher kriterierne kan anvendes til at skelne reaktiv artrit fra septisk artrit
  – Reaktiv artrit kan behandles med ordination af håndkøbsanalgetika. Information om at tilstanden normalt vil bedres indenfor 24-48 timer.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Reaktiv artrit kræver normalt ingen behandling da tilstanden vil bedres spontant. Det vigtigste er at afgrænse problemstillingen i forhold til septisk artrit. Benyt gerne Kocher kriterier (se under septisk artrit hos børn).
 • Ambulant opfølgning: Afsluttes til egen læge.