Patella luksation

Diagnosekode:

Udarbejdet af Søren Ort Nissen. Revideret af xx. xr 2020

Introduktion

  • Epidemiologi: De akutte traumatiske luksationer ses lige hyppigt blandt mænd og kvinder. Ses hyppigst hos personer mellem 10-30 år.
  • Patofysiologi: De traumatiske patella luksationer opstår typisk uden direkte traume med ved vrid i knæet hvor knæet ekstenderes samtidigt med at foden er udadroteret. Sker typisk ved sport. Sjældnere ses direkte traume mod indersiden af patella.
  • Associeret skader:
    – Osteochondral læsion på enten patella (hyppigst) eller femurkondyl.
    – Fraktur af mediale patella facet (sjældent).
    – Fraktur af laterale femurkondyl (sjældent).

Præsentation

Anamnese og symptomer

Skaden sker typisk ved en udadrotation på strakt knæ hvorved patella lukseres lateralt. Der sker en reflektorisk kontraktion af quadriceps, der ofte reponerer patella spontant. Diagnosen er som regel oplagt og patienten har betydelige smerter.

Objektivt
Patella findes som regel lukseret lateralt, men kan også være reponeret spontant på skadesstedet.
Ansamling i knæleddet (hæmartron)

Klassifikation

Skadestue Behandling

Reponeres inden røntgen. Kan som regel gøres uden anæstesi, men i.v. smertestillende kan være nødvendigt. Knæet strækkes langsomt, mens patella trykkes medialt.

Røntgen efter reposition for at udelukke associerede skader (husk skyline/tangentiel optagelse).

Hvis der findes mistanke om osteochondral læsion bør patienten henvises subakut til vurdering af behov for artroskopi.

Efterbehandling

Førstegangsluksation: Hængselbandage (knee-ranger, Don-Joy) låst i 0-15° med fuld støtte. Må ikke fjernes om natten.

Klinisk kontrol efter 2-3 uger.

Recidiverende luksation: Støttebind og krykkestokke. Klinisk kontrol vejledt af patientens ønske.

Definitiv Behandling

Førstegangsluksationer tilbydes sjældent kirurgisk behandling uanset ætiologien.

Der findes patella-stabiliserende skinner som patienter kan bruge under risikoaktivitet.

Eventuelt kirurgisk behandling ved recidiverende luksationer afhænger af den tilgrundliggende årsag.