Muskelskade (fibersprængning)

Diagnosekode: DS763A (muskelskade på bagsiden af låret), DS761A (muskelskade på forsiden af låret), DS861B (muskelskade sv.t læggen).

Udarbejdet af Simon Døssing og Kristoffer W. Barfod. Godkendt af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Marts 2021

Introduktion

 • Epidemiologi: En muskelskade (overrivning af muskelfibre) er den hyppigste idrætsskade og udgør op til 50% af alle idætsrelaterede skader.
 • Patofysiologi: Sker typisk i forbindelse med en pludselig eller kraftfuld bevægelse (inddirekte) eller ved direkte traume mod muskulaturen (kontusion). De hyppigste muskler der bliver beskadiget er musklerne i forlåret (m. quadriceps), baglåret (m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris) og læggen (m. gastrocnemius, m. soleus).

Præsentation

 • Symptomer: De fleste muskelskader vil præsentere sig som en akut indsættende smerte i musklen ifm. en pludselig eller kraftfuld bevægelse (indirekte skade). Disse skader vil typisk opstå i muskel-sene-overgangen med risiko for fuld ruptur. Bemærk at muskel-sene-overgangen strækker sig langt ind i musklen (ofte 10-20cm), og patienten derfor ofte angiver smerten beliggende ’midt i musklen’. I visse situationer er der tale om direkte traume mod muskulaturen fx ifm. en tackling eller lignende (contusion). Her er der risiko for blødning i eller omkring muskulaturen. Overbelastningsskader i muskulaturen vil præsentere sig som krampe eller muskelømhed efter træning (DOMS – Delayed Onset Muscle Soreness).
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Der er ofte ømhed/smerte sv.t det skadet område
  – Hæmatom og spændt muskelloge kan forekomme (ved de direkte traumer)
  – Funktionsnedsættelse kan forekomme (se relevante fund under klassifikations afsnittet sv.t forskellige grader skade)
  – En defekt i muskulaturen er typisk tegn på komplet muskelruptur.
 • Strukturer i fare:
  – Ved direkte traumer kan der være risiko for udvikling af compartment syndrom.

Klassifikation

 • Man inddeler muskelskader i direkte og indirekte skader hvoraf de indirekte yderligere inddeles i akutte og overbelastningsskader (se præsentation afsnittet) De akutte indirekte muskelskader inddeles i grad 1-3. Grad 1 repræsentere en mild skade med involvering af få muskelfibre således at der er lokal ømhed eller smerte, men fuld bevægelighed og styrke. Grad 2 repræsenterer en moderat skade på en betydelig del af musklen. Der vil her være smerte ved aktivering af muskulaturen samt begrænset bevægelighed grundet hævelse og smerte. Den svære grad 3 skaden er en fuld ruptur af musklen hyppigst opstået i muskelsene-overgangen. Der vil her være smerte og hævelse omkring skaden samt helt ophævet funktion af musklen.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Diagnosen stilles typisk klinisk. Kan man ikke udelukke knogle skade kan man bestille røntgen af skadet område. Som diagnostisk hjælp til den kliniske undersøgelse kan anvendes UL og MR-scanning (typisk ved større skader og ikke uden aftale med vagthavende ortopædkirurg).
 • Behandling i skadestue:
  – De indirekte grad 1 og 2 skader behandles ud fra RICE / POLICE princippet.
  – Grad 3 skader skal vurderes ift. evt. muskel og/eller sene retraktion
  – De svære direkte muskelskader med stor blødning er sjældne, men indebærer en risiko for udvikling af akut compartment syndrom hvorfor denne diagnose altid skal overvejes.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: De indirekte grad 1 og 2 skader skal initialt behandles ud fra RICE / POLICE princippet, men efter ganske få dage skal en fokuseret genoptræning med fokus på mobilisering / bevægelse opstartes. Et dansk studie omhandlende akutte baglårs- og lægskader har netop vist, at en tidlig mobilisering (2-3 dage efter skaden) vil forkorte skadesperioden betydeligt. Ligeledes er der god evidens for at specifik (genop-)træning vil reducere risikoen for re-skade som ellers ubehandlet vil være høj.
 • Operativ behandling:
  – Hos en relevant patientgruppe med en grad 3 skader med betydelig retraktion bør kirurgi mhp. fiksering / suturering overvejes.
  – I tilfælde af akut compartment syndrom vil behandlingen være akut kirurgi med fascietomi, evakuering af hæmatomet  og hæmostase.
 • Ambulant opfølgning: Afsluttes til egen læge