Håndens infektioner

Diagnosekode:DL0331B

Udarbejdet af Markus Alexsander Landgreen. Revideret af Janni Thillemann. Marts 2021

Introduktion

 • Epidemiologi: Infektioner i hånden er almindelige og kan give store problemmer, hvis diagnose og behandling ikke hurtigt opstartes. Infektionen skyldes typist
  – Almindelige infektioner: Stahpylococcus species (60%) eller blandingsflora af både Staphylococcus og Strepthococcus species (60-90%)
  – Dyrebid: Pasteurella arter, capnocytophaga canimorsus og hæmolytiske streptokokker.
  – Menneskebid: Hæmolytiske streptokokker, eikenella corrodens og staphylococucus aureus
 • Paronychon, purulent tenosynovitis og bidskader udgøre 50% af håndinfektionerne
 • Patofysiologi: Infektioner i hånden kan opstå ved banal hudlæsion, i forbindelse med lav- eller høj-energi traumer med bløddelsskade, ved bidskade eller via hæmatogen spredning af infektion til hånden.

Præsentation

 • Symptomer: klassiske inflammationstegn (rødme, varme, hævelse og smerte). Lymfangit og feber kan være til stede, men infektion ses ofte uden systemisk påvirkning hvilket biokemisk afspejles ved begrænset CRP forhøjelse og leukocytose
 • Relevant undersøgelse og fund:
  Paronychium: Pus ved neglevold subungualt, fluktuation.
  Pulpaabces (felon): Ømhed og hævelse af pulpa, smerter ved berøring.
  Flegmone: Lokal subkutan hævelse af finger eller håndryg uden fluktuation.
  Abces: Lokal subkutan hævelse af finger eller håndryg med fluktuation.
  Panaritium (pyogen flexor tenosynovitis): Kanavels klassiske fire tegn 1) ømhed langs seneskeden, 2) let fleksionsstilling af fingeren, 3) kraftig ømhed ved forsøg på ekstension og 4) ensartet hævelse af fingeren. Disse fund er evt. ledsaget af lymfangit.
  Purulent artrit: Ofte lokaliseret til MCP- og PIP-led grundet penetrerende skade. Særlig opmærksomhed ved skade fra slag mod anden persons tandsæt. Symptomerne med akut ledsmerte, nedsat ledbevægelse, rotationsømhed, hævelse, varme, rødme og evt. feber.
  Osteomyelit: Kan opstå i knogle uden bløddelsdække, ved sårrevision palperes knoglen blød. Osteomyelit kan også opstå ved hæmatogen spredning. Ved mistanke tages røntgen af området.
  Nekrotiserende fasciit: Ekstreme smerter, let hævelse og minimalt erytem. Evt. subcutan krepitation og bullae med hurtigt progredierende forløb og påvirket almen tilstand.
  Bidskader: Sædvanligvis minimale sår i huden, kan penetrere til sener, seneskeder eller led efter menneske eller dyrebid.
  Åbne frakturer: Brud med kommunikation til yder omgivelser.

Klassifikation

Ikke relevant. Beskriv infektionen placering og udbredelse. Evt. fotodokumentation.

Skadestue behandling

 • Behandling i skadestue:
  Paronychium: I lette tilfælde behandles med klorhexidin eller sæbebad. Ved sværere tilfælde eller ved manglende behandlingseffekt er kirurgi nødvendig med incision langs neglebåndet og ved mere central pusansamling, må der fjernes en del eller hele neglen. Der bør tages podning til D+ R samt opstart i empirisk antibiotisk behandling med tabl. dicloxacillin 1 g x 3 i 6 dage.
  Pulpaabces (felon): Efter fingerblok og sterilvask, foretages incision lateralt på fingeren. Incisionen skal gennemføres gennem de fibrøse septa i pulpa og ind til lateral siden af fingerens knogle. Der bør tages podning til D + R og opstart i empirisk antibiotisk behandling med tabl. dicloxacillin 1 g x 3 i 6 dage.
  Flegmone: ukomlicerede behandles med peroral antibiotika. Ved mere komplekse infektion indlægges mhp. iv antibiotiks behandling.
  Abces: incideres i hele længden. Kaviteten udtømmes (væv sendes til D+R) og skylles med NaCl. Forbindes med sugende forbinding. Opstartes i relevant peroral behandling. Ved større abcesser er det relevant at indlægge mhp incision på operationsgangen.
  Panaritium (pyogen flexor tenosynovitis): Ortopædkirurgisk vagthavende kontaktes mhp akut operation; spaltning til senen, dyrkning og skylning ad seneskeden i regional eller fuld anæstesi, efterfulgt af antibiotisk behandling.
  Purulent artrit: Ortopædkirurgisk vagthavende kontaktes mhp akut operation; artrotomi, dyrkning, synovektomi og skylning af leddet  i regional eller fuld anæstesi, efterfulgt af antibiotisk behandling (samlet 6 uger)  rettes ind efter mikrobiologisvar.
  Osteomyelit: Ortopædkirurgisk vagthavende kontaktes mhp subakut operation; kirrugisk revision og vævsprøver til dyrkning.  Antibiotiks behandling opstartes først efter revision.
  Nekrotiserende fasciit: Ortopædkirurgisk vagthavende kontaktes straks mhp akut operation: tidlig og ekstensiv kirurgisk debridering, dyrkning, højdosis antibiotika og intensiv terapi. Kontakt til regional afdeling med højtspecialicered funktion mhp. overtagelse efter første debridement.
  Dyrebid: Bidsåret afvaskes og rengøres omhyggeligt med NaCl, evt sårrevision i lokal anæstesi og podning sendes til D + R. Såret skal ikke sutureres, men pakkes ind med
  hårdt vredet saltvandsmesche og elastikbind. Dækkende tetanusvaccination bør sikres. Profylaktisk antibiotiskbehandling – igangsættes inden for de første 8 timer med tabl. Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 i 3 dage. Ved penicillinallergi tabl Moxifloxacin 400 mg x 1 i 3 dage. Ved etableret infektion – tabl. Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 i 3 dage eller iv Benzylpenicillin (1 MIE)x 3 i 10 dage. Ved penicillinallergi tabl. Moxifloxacin 400 mg x 1 i 10 dage.
  Menneskebid: Sårbehandling som ved dyrebid. Profylaktisk antibiotiskbehandling – igangsættes inden for de første 8 timer med. Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 po og Dicloxacillin 1 g x 3 i 3 dage. Ved penicillinallergi Moxifloxacin 400 mg x 1 po i 3 dage. Ved etableret infektion – Skal 3-stofsantibiotisk behandling vælges. Phenoxymethylpenicillin/Benzylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 og Dicloxacillin/Cloxacillin 1 g x 3-4 som tablet eller intravenøs behandling, samt tabl. Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage. Ved penicillinallergi tabl. Moxifloxacin 400 mg x 1 po og tabl. Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage.
  Ovenstående antibiotiskbehandling vedrørende husdyr- og menneskebid gælder voksne, dosering for børn henvises til promedicin.dk
  Åbne frakturer: Se instruks.

Definitiv behandling

 • Akut operation af åbne fakturerer, panaritium, purulent artrit, osteomyelit nekrotiserende fasciit og åbne frakturer efter lokale hånd-/ortopædkirurgiske retningslinjer.
 • Ambulant opfølgning: Infektion af hånden bør følge op indenfor et par dage, afhængig af diagnose. Banale infektion (paronychium, ukomplicerede flegmoner, mindre abcesser samt overfladiske bidsår) kan henvises til opfølgning via egen læge. Mere komplekse infektion henvises til opfølgning i ortopædkirurgisk ambulatorium (indenfor 1 uge)
 • Patienter med håndinfektioner skal som generelt vurderes mhp behov for ergoterapeutisk genoptræningsbehov tidligt i forløbet.