Børnefraktur af proximale femur

Diagnosekode: DS720

Udarbejdet af Martin Gottliebsen. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Sjælden fraktur hos børn
 • Patofysiologi: Optræder hyppigst efter fald fra stor højde og skader med høj energipåvirkning (trampolinskader, multitraume).

Præsentation

 • Symptomer: Smerter og barnet kan ikke støtte på benet. Der er ofte betydelig hævelse og forkortning af låret. Benet kan være fejlstillet og/eller fejlroteret.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Skadet ben findes typisk forkortet og udadroteret.
  – Neurovaskulære forhold skal undersøges
  – Kig efter åbne frakturer og andre associerede skader da der typisk er tale om højenergi traume.
  –  Røntgenoptagelser vil normalt altid give diagnosen

Klassifikation

 • Hyppigst anvendes Delbets klassifikation

 • Klassifikationen baseres på inddeling efter anatomisk placering af fraktuten.  Type 1 og 2 er intraartikulære skader i hofteleddet. 3 er en basocervical og 4 er en intertrochantær fraktur. 1 og 2 har størst risiko for avaskulær nekrose. 3 har moderat risiko og for 4 gælder det at risikoen er lav.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelse af hele femur i 2 planer inkl både hofte- og knæled.
 • Behandling i skadestue:
  – Der skal opstartes smertestillende medicin.
  – Femoralisblokade har ofte god effekt på smerterne.
  – Der bør anlægges plasterstræk med vægt svarende til 10% af barnets vægt.
  – Der vil ofte være indikation for akut kirurgi. Barnet skal faste og der skal altid tages kontakt til vagthavende ortopædkirurg.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Som udgangspunkt bør alle frakturer i proximale femur hos børn behandles operativt. Helt uforskudte brud af Delbet type 4 (intertrochantært) kan hos mindre børn behandles med anlæggelse af spica (særlig hoftegips).
 • Operativ behandling: Frakturer i proximale femur behandles oftest med intern fiksation med skinne og skruer.
 • Ambulant opfølgning: Der kan opstå avaskulær nekrose i caput femoris efter proximale femur frakturer og derfor er der normalt opfølgning for at undersøge for dette. Børn der har været opereret får normalt fjernet implantater efter 6-12 måneder.