Børnefraktur af eminentia

Diagnosekode: DS821D

Udarbejdet af Dea Krogh Larsen. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Opstår primært hos 8-19 årige, hos ca. 3:100.000 pr år.
 • Patofysiologi: Skaden minder om ACL-skade hos voksne som ses typisk ved rotation og i forbindelse med sport.
 • Associerede skader:
  – MCL skade (specielt ved grad III)
  – Meniskskade typisk af laterale.
  – Obs Segond (avulsions fraktur af proximale laterale del af tibia) som tegn på eminentia fraktur eller forrest korsbåndsskade.

Præsentation

 • Symptomer: Barnet har smerte samt hævelse over knæet. Kan typisk ikke støtte på benet (ses dog at barnet kan stå og gå).
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Hævelse af knæ med anslag af patella (hæmatron)
  – Typisk let flekteret knæ.
  – Skuffeløs og mulig løshed ved Lachmanns test (såfremt det er muligt at undersøge patienten for smerter)
  – Nedsat bevægelse typisk grundet smerter.

Klassifikation

 • Hyppigst benyttes Mayer og McKeever klassifikationen:

 • Klassifikationen baseres på angivelse af eminentias displacering. Type 1 (a på figur) angiver udisloceret fraktur (< 3mm displacering). Type 2 (b på figur) angiver displacering anteriort men tilhæftning posteriort. Type 3 (c på figur) angiver at hele eminentia er displaceret (> 3 mm). Type 4 (d på figur) angiver at eminentia foruden at være displaceret også er komminut.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelser i 2 planer (AP og sideoptagelse). På AP optagelsen ses nogle gange avulsion (mindre afrivning) fra proximale laterale del af tibia. Dette kaldes en Segond fraktur og indikerer at der er en forrest korsbåndsskade eller eminentia fraktur.  CT benyttes typisk i forbindelse med præoperativ planlægning. MR mhp. diagnostik af assessoriske skader af ligamenter og menisk. Beslutning om CT og eller MR gøres i samråd med vagthavende ortopædkirurg.
 • Behandling i skadestue:
  – Der skal opstartes smertestillende medicin.
  – Der bør anlægges knæortose (eller bagre gipsskinne) til immobilisering.
  – Såfremt patienten ikke kan ekstendere, accepteres let fleksion ved immobilisering.
  – Vagthavende ortopædkirurg skal kontaktes mhp. videre behandling.

Definitiv behandling

 • Behandlingmål: anatomisk reponering af eminentia og fastholdelse af denne position under heling.
 • Nonoperativ behandling: De udislocerede frakturer (type 1) behandles typisk med knæortose låst med knæet strakt i 2-3 uger (alternativt benyttes gips). Kontrolleres efter 7-10 dage radiologisk mhp. displacering af eminentia. Efter uge 3 påbegyndes gradvis oplåsning af knæortose. Samlet bandagering 6 uger.
 • Operativ behandling: De displacerede eminentia frakturer (type2-4) behandles typisk operativt med enten artroskopisk eller åben refiksation. Operativ behandling besluttes ved vagthavende ortopædkirurg.
 • Ambulant kontrol: følges typisk ambulant med løbende røntgenkontrol for at sikre eminentias anatomiske stilling.