Børnefraktur af distale femur

Diagnosekode: DS724

Udarbejdet af Martin Gottliebsen. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Sjælden fraktur.
 • Patofysiologi: Oftest direkte slag mod området fx som del af multitraume eller ved fald fra højde
 • Associerede skader:
  – Hos mindre børn sammenhæng med NAI (non-accidental injury) / påført skade, og der skal tages kontakt til nærmeste børneafdeling med henblik på udredning for dette.
  Svært displacerede epifysiolyser i distale femur kan være at sidestille med knæluksationer, og har betydelig risiko for karskade

Præsentation

 • Symptomer: Smerter og barnet kan ikke støtte på benet.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Der er ofte betydelig hævelse af området.
  – Knæet holdes typisk let flekteret.
  – Neurovaskulære forhold skal undersøges.
  – Kig efter åbne frakturer.
  – Røntgenoptagelser vil normalt altid give diagnosen.
 • Strukturer i fare:
  – Der kan være karskade.
  – Frakturer i distale femur inddrager ofte vækstzonen og der kan ske skade herpå.

Klassifikation

 • Distale femur frakturer inddrager ofte vækstzonen og klassificeres typisk efter Salter Harris. Hyppigst ses Salter Harris II epifysiolyser.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Røntgenoptagelse af hele femur i 2 planer inkl både hofte- og knæled. Ved behov suppleres med CT-scanning af området.
 • Behandling i skadestue:
  –  Der skal opstartes smertestillende medicin.
  – Femoralisblokade har ofte god effekt på smerterne.
  – Der bør anlægges bagre gipsskinne til immobilisering.
  – Der kan være situationer hvor det er hensigtsmæssigt at anlægge plasterstræk med vægt svarende til 10% af barnets vægt.
  – Vagthavende ortopædkirurg skal kontaktes mhp. videre behandling.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Mange skader vil blive operativt behandlet. Mindre forskudte metafysære frakturer kan behandles med bagre gipsskinne og efterfølgende ambulant opfølgning med cirkulering af gipsen efter ca. 1 uge.
 • Operativ behandling: Frakturer i distale femur behandles oftest med intern fiksation med k-tråde, skruer alene eller skinne og skruer
 • Ambulant opfølgning: Der kan ske fejlvækst efter distale femur frakturer og derfor planlægges normalt opfølgning for at undersøge for dette. Børn der har været opereret får normalt fjernet implantater efter 6-12 måneder.