Acetabulum

Diagnosekode: DS324

Udarbejdet af Bjarke Viberg. Revideret af Morten Schultz Larsen. September 2019

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – De fleste acetabulumfrakturer skyldes store skader efter alvorlige trafikulykker eller fald fra stor højde, men man ser en todelt alderskurve.
  – De unge får hyppigst højenergi frakturer, hvorfor de ofte modtages som multitraume patienter.
  – De ældre får oftest lavenergi frakturer efter fald.
 • Patofysiologi:
  – I skadeøjeblikket overføres stump kraft på femur således at caput femoris presses ind i acetabulum.
  – Retningen og styrken af kraften og femurhovedets position afgør skadetypen.
 • Associerede skader:
  – Højenergi frakturer ved de unge kan forårsage skade på iskiasnerven, som viser sig ved manglende dorsalfleksion af anklen (dropfod). I øvrigt kan der være tale om blødning samt skader på underekstremitet og ryg

Præsentation

 • Symptomer:
  – Patienterne har ondt svarende til hoften, og kan præsentere sig som en hoftenær fraktur med forkortet roteret ben.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Palper for smerter i hofte-/bækkenregionen og vurder indirekte ømhed ved f.eks. passiv rotation af hoften.
 • Strukturer i fare:
  – Ved højenergi traume skal man være opmærksom på associerede skader  i form af blødning, underekstremitetsskader, rygskader samt nervepåvirkning.

Klassifikation

 • Der kan benyttes AO-klassifikationen eller typisk Judet and Letournel hvor man beskriver om der er skade på væg eller søjle af hhv forreste og bagerste del af acetabulum.:

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  – Røntgen af bækken og hofte.
  – CT foretages ved mistanke om fraktur af acetabulum (efter aftale med vagthavende ortopædkirurg)
 • Behandling i skadestue:
  – Multitraume patienter behandles efter ABCDE principper. Det er meget vigtigt med shockprofylakse og derved kontrollere en evt. blødning – anlæg 2 store i.v. adgang og opstart indløb af NaCl/Ringer. Under traumemodtagelsen skal der anlægges en bækkenslynge ved mistanken om bækkenfraktur.
  – Smertebehandling med peroral eller i.v analgetika samt  anlæggelse af i.v adgange.Associeret skader:
  – Undersøg for distale neurovaskulære forhold. Stor risiko for påvirkning af iskias nerven og derved dropfod.
  – Der skal laves supplerende CT-scanning af bækkenet ved mistanke om fraktur (efter aftale med vagthavende ortopædkirurg)
  – Er hoften lukseret, skal der efter aftale med vagthavende ortopædkirurg foretages akut lukket reposition i general anæstesi , anlæggelse af stræk og derefter CT-scanning
  – Det er en højtspecialiseret funktion at vurdere, om acetabulum frakturen er stabil eller ej, hvorfor patienten ofte indlægges for svar på dette.

Definitiv Behandling

 • Non-operativ behandling: hvor patienten skal aflaste det skadet ben i 6-8 uger kan være indiceret ved minimal diplaceret frakturer, stabile frakturer, frakturer af ældre dage (> 3 uger) samt hos patienter med svær co-mobiditet. Dette vurderes dog altid af den pågældende regions ortopædkirurger på de højt specialiserede afdelinger.
 • Operativ behandling: med intern osteosyntese er ofte indiceret ved ustabile frakturer. Hos ældre (osteoporotiske) samt hos patienter med artrose kan der blive tale om en total hofte alloplastik. Behandlingen af acetabulum frakturer foregår altid på en af landet højt specialiserede afdelinger.
 • Ambulant opfølgning: De fleste acetabulum frakturer ses til ambulant røntgen kontrol efter 6-8 uger.