Acromio-claviculær (AC) Luksation

Diagnosekode: DS431

Udarbejdet af Britt Gade, Revideret af xx, x 2020

Introduktion

 • Epidemiologi: Op til 9% af alle skader mod skulderbæltet. Ses hyppigst hos mænd mellem 20 til 30 år.
 • Patofysiologi: 40 til 50 % af skaderne ses i forbindelse med sport og hyppigst er der tale om et direkte traume mod skulderen i relation til et fald.

Præsentation

 • Symptomer: Patienter har moderate til udtalte smerter over AC leddet men nogle gange har patienter svært ved præcist at lokalisere smerten og angiver at de har smerter sv.t hele skulderegionen.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Undersøg for hævelse og hæmatom sv.t AC leddet.
  – Undersøg for deformitet sv.t AC leddet (klinisk deformitet ses hyppigt i den akutte fase og typisk er deformiteten blivende). Ses bedst med patienten stående og armen hængende langs siden af kroppen.
  – Tiltagende smerter sv.t AC leddet ved adduktion af armen med albuen bøjet 90 grader (cross body test: armen adduceres så hånden føres mod modsatte skulder).
  – Undersøg neurovaskulære forhold af armen (neurovaskulær skade er meget sjældne).

Klassifikation

 • Rockwood klassifikation er hyppigst brugt.

Klassifikationen baseres på hvilke anatomisk strukturer der er involveret i skaden. Ved type I er der tale om en forstuvning af de acromioclavikulære  (AC) ligamenter uden ruptur og radiologisk ses normale AC leds forhold hvorfor diagnosen primært er klinisk. Ved type II er AC ligamenter overrevet men de coracoclavikulære (CC) ligamenter er intakte. Det giver en mindre forskydning af klaviklen i forhold til acromion da CC ligamenterne bliver strukket. Ved type III er der ruptur af både AC og CC ligamenterne resulterende i total AC luksation. Klaviklen ses oprykket (25-100% af klaviklens højde) i forhold til acromion. Type IV til VI er relativ sjældne skader og omtaler ikke yderligere her.

Skadestue Behandling

 • Initial diagnostik: Bilateral røntgenoptagelser af AC leddet  (AP optagelse) så man kan sammenligne en evt. displacering med modsatte raske side. Kan suppleres med axil-optagelse hvis man mistænker af klaviklen er displaceret posteriort og er fastsiddende i trapezius (type IV)
 • Behandling i skadestue:
  – Immobilisering af skadet arm med løs slynge med albuen bøjet 90 grader og ind til kroppen.
  – Smertelindring med peroral analgetika
  – Instruktion i pendul- og svingøvelser af skulderen som bør opstarte efter få dage
  – Information om at tunge løft og kontaktsport før kan påbegynder efter 3 mdr.
  – Information om at en prominerende deformitet typisk er blivende og forværres typisk ved løft med armen langs kroppen.
  – Information om kontrol af skulderen ved egen læge efter 6 uger hvis der fortsat er mange smerter eller bevæge problemer sv.t skulderen.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: De fleste AC leds luksationer (Type I-III) behandles typisk non-operativt med en slunge som smertelinding i få dag og tidlig opstart af bevægelse. Har patienten betydelige gener efter 6 uger skal de vurderes i forhold til associerede skader i skulderen eller evt. behov for rekonstruktion af AC-leddet.
 • Operativ behandling i den akutte fase er sjældent indiceret. Enkelte af de meget sjældne AC-leds luksation (Type IV-VI) kan dog kræve operation hvorfor disse skal konfereres med vagthavende ortopædkirurg.
 • Ambulant opfølgning:
  – Kræver normalt ikke ambulant opfølgning. Patienterne bør informeres fra skadestuen om kontakt til egen læge efter 6 uger hvis de fortsat har betydelige gener i form af smerte eller bevæge problemer sv.t skulderen.
  – Patienter med kroniske symptomer efter en AC-leds luksation(efter minimum 6 uger) kan henvises til vurdering om rekonstruktion af AC-leddet.