1. Tå:

DS924: Fraktur af storetå.

Introduktion

Hyppig. Klemskade eller direkte slag.

Præsentation

Vanlige frakturtegn herunder fejlstilling, sår og involvering af neg.

Klassifikation

Ikke relevant.

Skadestue Behandling

Som eneste tå, tages der rutinemæssigt rtg. af storetå hvis der haves frakturmistanke. Reponér hvis fejlstillet. Overvej åben fraktur. Overvej mulighed for at bevare neglen hvis disloceret/fraktureret (infektionsbeskyttende). Stort hæmatom under negl – overvej evakuering med kanyle.

Definitiv Behandling

Udisloceret:

Plasterspica og stvbundet fodtøj med støtte til smertegrænsen, afbandagering selv eller evt. v. EL efter 3-4 uger.

Disloceret/intraartikulære med over 2 mm. Ledspring/diastase over 2 mm/fejlvinklinger:

Osteosyntese. Som ovenfor i øvrigt hvis der vælges konservativ behandling, dog Walker i 4-6 uger med skyggestøtte og rtg. Kontrol, afbandagering og omlægning til yderligere periode med stivbundet fodtøj til smertelindring.