1. metatars

DS 923A Fraktur af 1. metatarsalknogle

Introduktion

Mindre hyppigt brud, direkte traume, slag eller klemskade.

Præsentation

Vanlige frakturtegn, herunder hævelse, misfarvning. Obs sår og derved åben fraktur.

Klassifikation

Distale/subcapitale

Corpus

Proksimale/basisnære

Overvej multiple frakturer og Lisfrancs led.

Ønsker her en anatomisk tegning fx, som viser caput, corpus, basis og relation til tarsus ->

Skadestue Behandling

Rtg. og smertestillende. Immobilisering. Overvej åben fraktur. Reposition hvis fejlstilling.

Multiple frakturer: bløddelsskade, overvej kommunikation til fodrodsknogler og da evt CT scanning, indlæggelse til afhævning og osteosyntese (se afsnit om Lisfranc).

Definitiv Behandling

Der tolereres ikke dislokation ell. større vinkling på 1. metatars, overvej osteosyntese.

Udisloceret: walker uden støtte i 4 uger, rtg kontrol efter 1-2 uger, samlet bandageringstid 6 uger med afsluttende kontrol. Informér om smerter i måneder.

Disloceret: overvej osteosyntese, ingen støtte, bløddele.

Dog obs de collumnære/subcapitale: vinkling mht risiko for transfermetatarsalgi (forreste fodbue skal genskabes). Overvej osteosyntese. Alternativt walker/gågips i 6 uger med kontrol efter 1-2 uger og ved afbandagering.