Collatteral ligament læsion på tommelfingeren

Diagnosekode: DS634F

Udarbejdet af Tine Weis. Revideret af Jannie Thillemann. Februar 2021

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – Hyppig ligamentskade
  – UCL-læsioner ses 9 gange så hyppigt som RCL skader
 • Patofysiologi: UCL og RCL består hver af to komponenter: Et kollateralt ligament og et accessorisk kollateralt ligament. UCL og RCL stabiliserer tommelfingerens grundled i radial/ulnar retning og sikrer dermed stabilitet ved pincet-, nøgle- og kraftgreb. Desuden forhindrer ligamenterne volar glidning af proksimale phalangs.
  Ligamentskaden er oftest lukket og opstår ved et forceret ulnart eller radialt vrid (traume) i tommelfingeren (eks. skistav, cykelstyr, boldspil, faldtraume).
  Ligamentet kan afrives helt eller delvist – med eller uden knogleavulsion. Typisk afrives ligamentet fra sit distale hæfte på basis af proksimale phalangs.
  Stener-læsion, hvor ligamentet slås op over adductor-aponeurosen ses kun ved UCL-skade. Volarpladen kan være medinddraget i læsionen.
 • Associerede skader:
  – Volar pladelæsion

Præsentation

 • Symptomer: Hævelse omkring tommelfingerens grundled og ømhed over UCL/RCL.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Eventuelt ses fejlstilling med radialdeviation/ulnar i grundleddet og volar glidning (subluksation) af proksimale phalangs som medfører, at caput af 1. metacarp fremstår mere
  prominerende.
  – Ved Stener-læsion kan man evt. palpere rund udfyldning ved det afrevne ligament.

Klassifikation

 • Ikke relevant.

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik:
  – Anamnese for traumemekanisme.
  Stabilitetstest på strakt grundled (tester accesoriske kollaterale ligament og volarpladen) samt 30 graders fleksion (tester det egentlig kollaterale ligament).
  – Anlæg lokal anæstesi omkring det skadede ligament, hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres konklusivt pga smerter.
  – Sammenlign ALTID med raske tommelfinger.
  – 30 graders deviation eller 15 graders øget deviation sammenholdt med raske anses som tegn på instabilitet. Fravær af et fast stop når ligamenterne er strakte, er ligeledes tegn på instabilitet.
  – Billedediagnostik: Røntgen af 1. finger mhp. knogleavulsion og subluksation.
  – Diagnosen bør kunne stilles eller afkræftes på baggrund af objektiv undersøgelse og røntgen diagnostik. Undersøgelse under gennemlyser evt. i lokal bedøvelse. Sammenlign med raske
  tommel. Ultralyd og MR-scanning bør ikke foretages rutinemæssigt, navnlig ikke, hvis det får opsættende virkning på behandlingsforløbet
 • Behandling af UCL-læsioner i skadestue:
  – Støttebind eller tapening ved distorsion med sikkert ligamentært stop ved stabilitetstest.
  – Instabile UCL-læsioner behandles med radial kantgips og henvises til operation.
  -Ved inkonklusiv undersøgelse – sekundær vurdering ved ortopæd- eller håndkirurg.
 • Behandling af RCL-læsioner i skadestue:
  – Da Stener-læsioner ikke forekommer ved RCL-læsioner, kan distorsioner med sikkert stop behandles konservativt (støttebind eller tapening).
  – Ved svær instabilitet og subluksation kan operativ behandling kan være indiceret.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: kun af distorsioner med sikkert ligamentært stop ved stabilitetstest.
 • Operativ behandling: Instabile skader behandles primært operativt med sutur/reinsertion af ligamentet. Gipsbandagering i 4-6 uger efterfulgt af beskyttet genoptræning med aflastende orthose. Fuld belastning efter 10-12 uger. Primær sutur bør foretages senest 3 uger efter skaden. Ved ældre læsioner kan ligament rekonstruktion være nødvendigt.