Caput radii subluksation hos børn

Diagnosekode: DS530.3

Udarbejdet af Tobias Nygaard. November 2020.

Introduktion

 • Epidemiologi: Subluksation af caput radii er den hyppigste albue skade hos det 1-5 årige barn, med en peak omkring de 2 år. Betegnes ofte som pulled elbow/nursemaid´s elbow eller supermarked elbow.  Hyppigst ses skade på venstre arm ⅔ , og der er let overrepræsenteret af piger ⅔.
 • Patofysiologi: Skaden opstår hyppigst ved træk på strakt albue. Barnet holdes i hånden, og strækket kommer ex. hvis barnet svinges eller barnet  falder. Teorien er at ligamentum annulare klemmes fast på collum radii hvor den udvides, eller slimhindefold fanges af ligamentum annulare. Der er ikke tale om komplet luksation i forhold til capitellum.
 • Associerede skader:
  – Der er sjældent andre skader associeret med caput radii subluksation. Anamnesen er vigtig idet der skal være tale om stræk i armen.  Hvis traumemekanismen er mere usikker og smerter er mere voldsomme skal albuenær fraktur eller reel luksation overvejes.

Præsentation

 • Symptomer: Barnet vil typisk ikke bruger armen. Armen holdes let flekteret og let proneret. Sålænge armen ikke bruges er smerterne beskedne.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Minimal til ingen hævele omkring albuen.
  – Smerter lokaliseret til caput radii ved palpation.
  – Smerter fremprovokeres ved forsøg på flektion af albuen.
  – Der vil ikke være noget sikkert radiologisk fund.

Klassifikation

 • Ingen klassifikation beskrevet. Beskrivelse af anamnese er vigtig, idet man støtter sig til den og stiller diagnosen udfra den, og kan reponerer uden røntgen undersøgelse

Skadestue behandling

 • Initial diagnostik: Hvis der er tillid til anamnesen skal der ikke udredes med røntgen.
 • Behandling i skadestue:
  – Behandling i skadestuen er reponering.
  – Repositions teknik: supination (eller hyperpronation) af underarm efterfulgt af flektion. I begge tilfælde kan man holde et let tryk over caput radi, og dermed mærk et let reponerings klik. Der skal forventes forbedret funktion af armen allerede efter 15 min. Der kan være behov for gentagelse af manøvren.
  – Der skal tages rtg. ved manglende effekt på reponering.

Definitiv behandling

 • Non-operativ behandling: Alt overvejende reponeres alle caput radii luksationer som beskrevet under skadestue behandling. Der er øget re-subluksation tendens efter første tilfælde.
 • Operativ behandling: I sjældne kroniske tilfælde kan åben reponering af caput radii  og rekonstruktion lig. annulare komme på tale.
 • Ambulant opfølgning: Hvis der er usikkerhed omkring effekten af reponering kan barnet komme igen dagen efter til fornyet vurdering og evt. nyt reponeringsforsøg. Dog ingen grund til ambulant opfølgning.