Børnefraktur af tibiaskaft

Diagnosekode: DS822

Udarbejdet af Jens. November 2020

Introduktion

 • Epidemiologi:
  – Den hyppigste fraktur i underekstremitet hos børn.
  – Udgør 5 % af alle børnefrakturer.
 • Patofysiologi: Skadesmekanismen hos små børn er ofte fald eller rotationstraume. Hos ældre børn mere ofte traume i forbindelse med sport eller direkte traume i forbindelse med trafikuheld.
  Toddler’s fracture ses hos mindre børn, som er begyndt at gå, og er oftest en udisloceret spiral- eller skråfraktur. Kommer af oftest af lavenergi vrid i fod med fikseret knæ, andre gange beretter forældrene ikke om noget traume.
 • Associerede skader:
  – Obs. på Battered Child.

Præsentation

 • Symptomer: Smerter, hævelse og manglende evne til at støtte på benet.
 • Relevant undersøgelse og fund:
  – Klinisk undersøgelse af den afficerede underekstremitet. Der kan ses hævelse, evt. hæmatom, samt fejlstilling afhængigt af frakturtypen. Huden bør desuden                 undersøges for hvorvidt den er intakt eller truet
  – Neurovaskulære forhold – både før og efter en eventuel reponering
  – Obs. compartment syndrom. Forekommer mindre hyppigt hos børn end voksne. Særligt obs. ved højenergi traumer eller traumer forbundet med større bløddelsskade.
  – Ekstensorapparatet testes (eksempelvis løft af ben strakt)
 • Strukturer i fare:
  – N. peroneus – ved skade herpå vil man klinisk finde nedsat kraft ved dorsalfleksion af foden.

Klassifikation

Skadestue Behandling

 • Initial diagnostik: Røntgen af crus i to plan. Ved Toddler’s fracture kan frakturen ikke nødvendigvis ses på røntgen, men kan afsløre sig ved nyt røntgenbillede 1-2 uger senere, hvor der kan ses periostal reaktion
 • Behandling i skadestue:
  – Der anlægges høj bagre gips.
  – Hvis udisloceret behandles konservativt med gips
  – Hvis disloceret indlægges patienten til reponering og evt. osteosyntese
 • En tibiafraktur hos et barn er disloceret hvis:
  Børn under 8 år
  – Mere end 10 graders vinkling i coronalplan (varus-/valgusdeformitet)
  – Mere end 10 graders vinkling i sagitalplan
  – Mere end 1 cm forkortning
  Børn over 8 år
  – Mere end 5 graders vinkling i coronalplan (varus-/valgusdeformitet)
  – Mere end 5 graders vinkling i sagitalplan
  – Kun minimal forkortning accepteres
  Hos alle
  – Rotationsfejlstilling. Sammenlign med modsatte fod

Definitiv Behandling

 • Non-operativ behandling: Udisloceret fraktuer behandles non-operativt. Der lægges høj bagre gips til afhævning i ca. 10 dage. Derefter cirkulering. Røntgenkontrol efter ca. 10 dage samt efter ca. 3 og 6 uger. Initielt ingen støtte. Når der ses helingstegn må der belastes på frakturen.
 • Operativ behandling: Disloceret frakturer behandles enten ved reponering, stræk eller operativt.
 • Ambulant opfølgning: Børn med tibia frakturer følges typisk til radiologisk heling som ovenfor beskrevet. Børn der har været opereret får normalt fjernet implantater efter 6-12 måneder.