Antibiotika profylakse ved åbne brud

Udarbejdet af Ilija Ban. Revideret af xx. November 2019.

Introduktion

Sår- og knogleinfektioner er ofte forbundet med åbne brud på ekstremiteterne. Profylaktisk antibiotika administration praktiseres rutinemæssigt i udviklede lande som et supplement til en omfattende behandlingsprotokol, der også inkluderer kirurgisk debridement, sårvask og stabilisering af bruddet. Tidlig administration af profylaktisk antibiotika (indenfor 3 timer af traumet) menes at være en væsentlig faktor i forhold til at reducere hyppigheden af infektion.

Baseret på eksisterende evidens er det ikke muligt at lave entydig anbefaling om brug af specifikt antibiotika samt hvor længe profylakse skal gives. Derfor findes der i landets 5 regioner variation af anbefalingerne som findes på de næste sider.

Region Nordjylland

Antibiotika vejledning Region Nordjylland
Standard Ved allergi Tidshorisont Supplement ved synlig kontaminering af såret
Gustilo I og II samt mindre bløddelsskader og senelæsioner Cefuroxim 1.5g i.v efterfulgt af Cefuroxim 750mg i.v  x 4 Mindst 1 døgn efter bløddelsdække Gentamycin 240mg i.v som éngangdosis og Metronidazol 500mg i.v/p.o x 2
Gustilo III samt større bløddelslæsioner Cefuroxim 1.5 g efterfulgt af Cefuroxim 750mg x 4 i 1 døgn 3 døgn/indtil bløddelsdække Gentamycin 240mg i.v som éngangdosis og Metronidazol 500mg i.v/p.o x 2

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Antibiotika vejledning Region Syddanmark
Standard Ved allergi Tidshorisont Supplement ved synlig kontaminering af såret (f.eks. landbrugsulykke, fækal forurening, perforeret hulorgan, menneske-/dyrebid)
Gustilo I og II samt mindre bløddelsskader og senelæsioner Dicloxacillin 2g i.v x 4 efterfulgt af Dicloxacillin 1g i.v x 4 Cefuroxim 1.5g i.v x 3 Mindst 1 døgn efter bløddelsdække Piperacillin-tazobactam 4 g i.v. x 3 der gives I stedet for standard behandling*
Gustilo III samt større bløddelslæsioner Piperacillin-tazobactam 4g i.v. x 3 Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3 + Metronidazol 1 g initielt efterfulgt af 500 mg i.v./p.o x 2-3 3 døgn/mindst 1 døgn efter bløddelsdække Ved risiko for MRSA tillægges Vancomycin 15mg/kg i.v x 2
* ved penicillin allergi gives Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3 + Metronidazol 1 g initielt efterfulgt af 500 mg i.v./p.o x 2-3

Region Hovedstaden og Sjælland

Antibiotika vejledning Region Hovedstaden og Sjælland.
Standard Ved allergi Tidshorisont Supplement ved synlig kontaminering af såret
Gustilo I og II samt mindre bløddelsskader og senelæsioner Dicloxacillin 2g i.v x 4 Cefuroxim 1.5g i.v x 3 2-3 døgn/indtil bløddelsdække Metronidazol 500mg i.v/p.o x 3
Gustilo III samt større bløddelslæsioner Meropenem 2g i.v  x 3 2-3 døgn/indtil bløddelsdække Metronidazol 500mg i.v/p.o x 3 (Ved større bløddelsdefekter der kræver plastik tillægges Vancomycin 1g i.v x2)